Skip to content

Warzywnictwo

2022 r.

 1. Potrzeby nawozowe jednorocznych warzyw liściowych: szpinak zwyczajny, seler naciowy

2021 r.

 1. Agro-Sorb Folium, Agro-Sorb L-Amino i Agro-Sorb Radiculum – aminokwasy ograniczające rozwój zgnilizny twardzikowej fasoli
 2. ‘Gaja F1’ – nowa polska odmiana ogórka polowego
 3. Potrzeby nawozowe wybranych jednorocznych warzyw liściowych: pietruszki, kopru, rukoli, rukwi wodnej

2020 r.

 1. Agro-Sorb Folium i Agro-Sorb L-Amino – aminokwasy ograniczające rozwój chwościka i mączniaka prawdziwego buraka ćwikłowego
 2. Agro-Sorb Folium i Agro-Sorb L-Amino – aminokwasy ograniczające rozwój alternariozy marchwi oraz mączniaka prawdziwego marchwi i pietruszki
 3. Opracowanie zaleceń i programów nawożenia ważnych gospodarczo gatunków roślin warzywnych uprawianych w gruncie (kapusta głowiasta biała)
 4. Ograniczanie utraty żyzności gleb w intensywnej uprawie warzyw poprzez systematyczną aplikację preparatów organicznych
 5. Przechowywanie kapusty głowiastej białej przy zastosowaniu innowacyjnych technologii
 6. Przechowywanie pomidorów przy zastosowaniu innowacyjnych technologii

2019 r.

 1. Zasady fertygacji azotem ogórka szklarniowego uprawianego w wełnie mineralnej
 2. Przechowywanie brokułów
 3. Utrzymanie wysokiej jakości po przechowywaniu minimalnie przetworzonej cykorii liściowej (Radicchio Rosso) poprzez zastosowanie kwasów organicznych oraz różnych opakowań

2018 r.

 1. Nawożenie organiczne, organiczno-mineralne i mineralne cebuli

2017 r.

 1. Wpływ pozbiorczego traktowania kwasami organicznymi oraz typu opakowania jednostkowego na jakość krojonej sałaty kruchej w czasie jej krótkotrwałego składowania

2015 r.

 1. Nowa odmiana mieszańcowa ogórka polowego SKW 1712
 2. Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego – BIOREWIT
 3. Reakcja marchwi i chwastów na chlomazon stosowany z adiuwantem doglebowym Grounded
 4. Wykorzystanie mieszaniny chlomazonu z linuronem (HARRIER 295 ZC) do odchwaszczania marchwi
 5. Zastosowanie nowej formy użytkowej pendimetaliny (Stomp Aqua 455 CS) do odchwaszczania warzyw
 6. Zwalczanie pachówki strąkóweczki występującej na grochu przy wykorzystaniu sygnalizacji pojawienia się szkodnika

2014 r.

 1. Zastosowanie ściółki z roślin okrywowych w ekologicznej uprawie kapusty brukselskiej jako elementu jej ochrony przed agrofagami
 2. Aktualności w Programie Ochrony Warzyw przed chwastami na rok 2015
 3. Zastosowanie nano-koloidów srebra do ochrony marchwi szczotkowanej przed Chalara elegans

2013 r.

 1. Nowa średnio późna odmiana heterozyjna kapusty brukselskiej Apetita F1
 2. Średnio wczesny mieszaniec kalafiora Meloman F1
 3. Nowa, średnio wczesna odmiana heterozyjna kapusty brukselskiej Prezes F1
 4. Edyp F1 – nowa odmiana heterozyjna ogórka polowego
 5. Zefir F1 – nowy mieszaniec heterozyjny ogórka polowego
 6. SKW 1611 nowa odmiana mieszańcowa ogórka polowego
 7. Cykada F1 – heterozyjna odmiana pomidora hodowli Instytutu Ogrodnictwa
 8. Zastosowanie roślin chwytnych w integrowanych metodach ograniczania szkodliwości kiły kapusty (Plasmodiophora brassicae)
 9. Integrowana ochrona fasoli przed chorobami z zastosowaniem środka Rovral Aquaflo 500 SC
 10. Spirotetramat jako element integrowanej ochrony warzyw kapustnych przed mszycami
 11. Uzupełnienie integrowanej ochrony małoobszarowych upraw warzyw kapustnych przed mszycami przy użyciu mieszaniny deltametryny i tiachloprydu
 12. Zmiany w Programie ochrony roślin warzywnych przed szkodnikami na 2014 rok
 13. Zwalczanie pachówki strąkóweczki występującej na grochu przy wykorzystaniu sygnalizacji pojawienia się szkodnika

2012 r.

 1. Ocena biologicznej skuteczności induktora odporności Silvit w ochronie kapusty pekińskiej przed chorobami
 2. Ocena biologicznej skuteczności środków ProCa I oraz ProCa II w ochronie upraw papryki przed suchą zgnilizną wierzchołkową
 3. Zastosowanie ziół w uprawie współrzędnej w celu ograniczenia strat powodowanych przez wciornastka tytoniowca występującego na porze uprawianym w gospodarstwach ekologicznych

2011 r.

 1. SKW 1310 – nowy mieszaniec F1 kalafiora hodowli Instytutu Ogrodnictwa
 2. Doskonalenie integrowanego systemu ochrony roślin warzywnych przed chorobami na przykładzie ogórka i pomidora w uprawie polowej i pod osłonami 
 3. Dipel WG w proekologicznej ochronie grochu przed pachówką strąkóweczką oraz w zwalczaniu gąsienic na kapuście głowiastej białej
 4. Zmiany w „Programie ochrony roślin warzywnych przed szkodnikami na 2012 rok”
 5. Proteus 110 OD – nowy środek do zwalczania połyśnicy marchwianki i bawełnicy topolowo-marchwianej na marchwi
 6. Przydatność insektycydu Proteus 110 OD do ochrony kapusty głowiastej białej, kalafiora i brokuła przed gąsienicami
 7. Wykorzystanie włókniny ściółkującej do zapobiegania zachwaszczeniu upraw warzywnych
 8. Aktualności w programie ochrony warzyw przed chwastami na rok 2012
Udostępnij na: