Skip to content

Projekty finansowane przez NCN

Poszukiwanie nowych związków chemicznych indukujących odporność jabłoni na choroby oraz określenie molekularnego mechanizmu ich działania
(Searching for new chemical compounds inducing resistance of apple to diseases and determination of the molecular mechanism of their action)
Nazwa programu: SONATA 18
Numer projektu: 2022/47/D/NZ9/02327
Kierownik projektu: dr Artur Mikiciński
Okres realizacji: 21.07.2023 – 20.07.2026
Nr umowy: UMO−2022/47/D/NZ9/02327

Nowatorskie podejście do oceny jakości owoców daktylowca (Phoenix dactylifera L.) w różnych warunkach przechowywania, z wykorzystaniem innowacyjnych modeli opartych na analizie obrazu i uczeniu maszynowym
Nazwa programu: POLONEZ BIS 2
Numer projektu: 2022/45/P/NZ9/03904
Kierownik projektu: dr Younes Noutfia
Opiekun merytoryczny z IO-PIB: dr hab. Ewa Ropelewska, prof. IO
Okres realizacji: 01.08.2023 – 31.07.2025
Nr umowy: UMO 2022/45/P/NZ9/03904

Wolatilom emitowany przez korzenie truskawki jako czynnik kształtujący behawior pokarmowy larw Melolontha melolontha
Nazwa programu: SONATA nr 17
Numer projektu: 2021/43/D/NZ9/02323
Kierownik projektu: dr Ewa Furmańczyk
Okres realizacji: 07.07.2022 – 06.07.2025
Nr umowy: UMO-2021/43/D/NZ9/02323

Wyznaczenie zależności między parametrami obrazów a właściwościami fizykochemicznymi ogórka gruntowego oraz papryki w trakcie fermentacji
(Determination of the relationship between the parameters of the images and the chemical properties of cucumber and pepper during fermentation)
Nazwa programu: Miniatura 7
Numer projektu: 2023/07/X/NZ9/01642
Kierownik projektu: dr hab. Ewa Ropelewska
Okres realizacji: 28.11.2023 – 27.11.2024
Nr umowy: UMO−2023/07/X/NZ9/01642

Zagrożenie roślin uprawnych przez Xantomonadaceae ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych Xantomonas arboricola i Xylella fastidiosa oraz wektorów
Nazwa programu: HARMONIA edycja 9
Numer projektu: 2017/26/M/NZ9/01024
Kierownik projektu: dr Monika Kałużna
Okres realizacji: 08.05.2018 – 07.05.2023
Nr umowy: UMO-2017/26/M/NZ9/01024

Molekularne podstawy patogenezy i taksonomia bakteryjnych i grzybowych patogenów borówki wysokiej
(Molecular basis of pathogenesis and taxonomy of bacterial and fungal pathogens of blueberry)

Nazwa programu: OPUS nr 13
Numer projektu: 2017/25/B/NZ9/01565
Kierownik projektu: dr M. Kałużna
Okres realizacji: 19.01.2018 – 18.01.2022
Nr umowy: UMO-2017/25/B/NZ9/01565

Badania relacji pomiędzy endofitycznym grzybem Serendipita indica oraz patogenem Phytophthra nicotianae w kontekście poznania potencjalnego mechanizmu biologicznej ochrony roślin uprawnych przed Phytophthora spp.
Nazwa programu:
MINIATURA nr 5
Numer projektu: 2021/05/X/NZ9/00395
Kierownik projektu: dr Aleksandra Trzewik
Okres realizacji: 02.11.2021 – 01.11.2022

Analiza zróżnicowania genetycznego nowych w Polsce wirulentnych szczepów Venturia inaequalis – sprawcy parcha jabłoni – oraz identyfikacja genów zaangażowanych w procesy patogenezy (2014 – 2017)
Umowa nr: UMO-2013/09/B/NZ9/02343
Kierownik projektu: dr hab. J. Puławska

Występowanie, identyfikacja i charakterystyka grzybów, bakterii, wirusów i fitoplazm porażających wiśnie i czereśnie oraz rola owadów w przenoszeniu fitoplazm (2013 – 2016)
Umowa nr: UMO-2013/08/M/NZ9/00138
Kierownik projektu: dr hab. J. Puławska

Występowanie, wykrywanie i charakterystyka wirusów, fitoplazm i bakterii porażających orzech włoski i leszczynę w Polsce(2011 – 2015)
Umowa nr: UMO-2011/01/B/NZ9/01750
Kierownik projektu: dr hab. M. Cieślińska

Charakterystyka molekularna izolatów wirusa jamkowatości pnia jabłoni oraz zastosowanie aptamerów do ich wykrywania (2012-2015)
Umowa nr: UMO-2011/03/B/NZ9/01680
Kierownik projektu: dr Beata Komorowska

Identyfikacja genów Erwinia amylovora włączanych podczas procesu infekcji i rozwoju choroby (zarazy ogniowej) (2013-2016)
Umowa nr: 2012/05/B/NZ0/03455
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Puławska, prof. IO

Charakterystyka molekularna wirusa zielonej pierścieniowej pstrości czereśni (CGRMV) i wirusa rdzawej nekrotycznej pstrości czereśni (CNRMV) oraz opracowanie i ocena przydatności metody HRM do ich wykrywania (2010-2013)
Umowa nr 1167/B/P01/2010/38
Kierownik projektu: dr Beata Komorowska

Badania nad występowaniem i charakterystyką molekularną fitoplazm porażających jabłoń oraz rolą miodówek w przenoszeniu fitoplazmy proliferacji jabłoni w Polsce (2010-2013)
Umowa nr 600/N-COST/09/2010/0
Kierownik projektu: dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO

Odzyskiwanie elagotanin z wybranych ubocznych produktów przetwórstwa owoców
z rodziny różowatych (Rosaceae) (2011-2013)
Umowa nr 3601/B/P01/2010/39
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Bogusław W. Król (Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności)
Wykonawca w IO: dr Artur Miszczak

Występowanie, wykrywanie i charakterystyka wirusów porażających winorośl uprawną
w Polsce (2010-2013)
Umowa nr 0252/B/P01/2010/39
Kierownik projektu: mgr Tomasz Golis

Regulacja procesów wzrostu, rozwoju i metabolizmu wtórnego u grzybów z rodzaju Verticillium i Alternaria w warunkach in vitro i in vivo przez gumy wytwarzane w owocach drzew pestkowych (2010-2013)
Umowa nr 0782/B/P01/2010/39
Kierownik projektu: dr Elżbieta Węgrzynowicz-Lesiak

Odporność mszycy jabłoniowej (Aphis pomi) na insektycydy z wybranych grup chemicznych (2011-2014)
Umowa nr: 7800/B/P01/2011/40
Kierownik projektu: prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak

Innowacyjne technologie wykorzystania metabolitów glonów i eliminacji nawozów sztucznych w ekologicznej produkcji roślin energetycznych oraz ochronie środowiska (2011-2014)
Umowa nr 1029/B/P01/2011/40
Kierownik projektu: prof. dr hab. Mieczysław Grzesik

Rola czynników hormonalnych, środowiskowych i aktywności systemu antyoksydacyjnego w regulacji tworzenia pędów i procesów starzenia pelargonii (Pelargonium x hortorum i Pelargonium x hederaefolium) in vitro (2011-2014)
Umowa nr: 7267/B/P01/2011/40
Kierownik projektu: dr Agnieszka Wojtania

Żurawina wielkoowocowa (Vaccinum macrocarpon Ait.) – możliwości uprawy w zależności od warunków środowiskowych i modyfikacji agrotechnicznych (2011-2014)
Umowa nr: 7325/B/P01/2011/40
Kierownik projektu: dr hab. Eugeniusz Szwonek, prof. IO

Ochrona pieczarki Agaricus bisporus (Lange) Imbach przed białą zgnilizną wywoływaną przez grzyb Mycogone perniciosa (2011-2014)
Decyzja Nr 7331/B/P01/2011/40
Kierownik projektu: dr inż. Joanna Szumigaj-Tarnowska

Występowanie, wykrywanie i charakterystyka wirusów, fitoplazm i bakterii porażających orzech włoski i leszczynę w Polsce (2011-2014)
Umowa nr UMO-2011/01/B/NZ9/01750
Kierownik projektu: dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO

Występowanie, wykrywanie i charakterystyka wirusów porażających rośliny z rodzaju Sambucus; opracowanie metod diagnostycznych opartych na analizie kwasów nukleinowych (2009-2013)
Umowa nr 0883/B/P01/2009/36
Kierownik projektu: dr Hanna Berniak

Występowanie, wykrywanie i charakterystyka wirusów porażających rośliny z rodzaju Sambucus; opracowanie metod diagnostycznych opartych na analizie kwasów nukleinowych (2009-2012)
Umowa nr 0883/B/P01/2009/36
Kierownik projektu: dr Hanna Berniak

Interakcja kwasu jasmonowego (JA) i benzo[1,2,3]tiadiazolo-7-karbotianu S-metylu (BTH),
w indukowaniu reakcji odpornościowych na patogeny i szkodniki jabłoni (2009-2012)
Umowa nr 2086/B/P01/2009/37
Kierownik projektu: dr Wojciech Warabieda

Wpływ surowca i technologii produkcji na jakość mętnych soków i półkoncentratów śliwkowych (2010-2011)
Umowa nr 0263/B/P01/2010/70 IUVENTUS PLUS, MNiSW
Kierownik projektu: dr Monika Mieszczakowska-Frąc

Zastosowanie integrowanych metod profilaktyki i zwalczania chorób bakteryjnych
wywołanych przez Pseudomonas spp., Pseudomonas tolaasii i Janthinobacterium agarici-damnosum w uprawie Agaricus bisporis (Lange) Imbach (2008-2011)
Umowa nr 3151/B/P01/2008/34
Kierownik projektu: dr hab. Jan Szymański, prof. IO

Patogeniczne grzyby Cladobotryum spp. w uprawie pieczarki Agaricus bisporus (Lange) Imbach i możliwości ich zwalczania metodą integrowaną (2009-2012)
Umowa nr 0909/B/P01/2009/36
Kierownik projektu: dr hab. Czesław Ślusarski, prof. IO

Opracowanie metody formulacji aktywnych mikroorganizmów do zastosowania w biologicznej ochronie roślin (2009-2012)
umowa nr 1190/B/P01/2009/37
Kierownik projektu: dr Magdalena Szczech

Porównanie metod otrzymywania podwojonych haploidów marchwi (2009-2011)
Grant promotorski
Umowa nr N N310079336
Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Górecka

Elicytacja metabolitów wtórnych w grzybni Fusarium oxysporum f. sp. tulipae (2008-2011)
Umowa nr 0282/B/P01/2008/34
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marian Saniewski

Opracowanie strategii upraw roślin energetycznych metodami ekologicznymi w warunkach globalnych zmian klimatycznych i środowiskowych (2008-2011)
Umowa nr 3220/B/P01/2008/35
Kierownik projektu: prof. dr hab. Mieczysław Grzesik

Zastosowanie szoku termicznego, kondycjonowania oraz wybranych substancji podczas pęcznienia nasion słonecznika zwyczajnego w celu uodpornienia roślin na chłód (2009-2012)
Umowa nr 0894/B/P01/2009/36
Kierownik projektu: dr Krzysztof Górnik

Wpływ fluroprimidolu na zużycie wody, nawozów mineralnych oraz na rozwój chorób i szkodników w uprawie chryzantem (2009-2012)
Umowa nr 0858/B/P01/2009/36
Kierownik projektu: dr Anna Pobudkiewicz

Ocena przydatności wybranych kompozycji biopolimerowych do ograniczenia patogenów glebowych i kształtowania mikoflory gleby na potrzeby ograniczenia występowania patogenów glebowych (2010-2012)
Umowa nr N N310 102136
Kierownik projektu: dr inż. Antoni Niekraszewicz (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi)
Podwykonawca w IO: prof. dr hab. Leszek Orlikowski

Udostępnij na: