Skip to content

Projekty finansowane przez NCN

Nowatorskie podejście do oceny jakości owoców daktylowca (Phoenix dactylifera L.) w różnych warunkach przechowywania, z wykorzystaniem innowacyjnych modeli opartych na analizie obrazu i uczeniu maszynowym
Nazwa programu: POLONEZ BIS 2
Numer projektu: 2022/45/P/NZ9/03904
Kierownik projektu: dr Younes Noutfia
Opiekun merytoryczny z IO: dr hab. Ewa Ropelewska, prof. IO
Okres realizacji: 01.08.2023 – 31.07.2025
Nr umowy: UMO 2022/45/P/NZ9/03904

Wolatilom emitowany przez korzenie truskawki jako czynnik kształtujący behawior pokarmowy larw Melolontha melolontha
Nazwa programu: SONATA nr 17
Numer projektu: 2021/43/D/NZ9/02323
Kierownik projektu: dr Ewa Furmańczyk
Okres realizacji: 07.07.2022 – 06.07.2025
Nr umowy: UMO-2021/43/D/NZ9/02323

Zagrożenie roślin uprawnych przez Xantomonadaceae ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych Xantomonas arboricola i Xylella fastidiosa oraz wektorów
Nazwa programu: HARMONIA edycja 9
Numer projektu: 2017/26/M/NZ9/01024
Kierownik projektu: dr Monika Kałużna
Okres realizacji: 08.05.2018 –07.05.2023
Nr umowy: UMO-2017/26/M/NZ9/01024PROJEKTY
ZREALIZOWANE

Molekularne podstawy patogenezy i taksonomia bakteryjnych i grzybowych patogenów borówki wysokiej
(Molecular basis of pathogenesis and taxonomy of bacterial and fungal pathogens of blueberry)

Nazwa programu: OPUS nr 13
Numer projektu: 2017/25/B/NZ9/01565
Kierownik projektu: dr M. Kałużna
Okres realizacji: 19.01.2018 – 18.01.2022
Nr umowy: UMO-2017/25/B/NZ9/01565

Badania relacji pomiędzy endofitycznym grzybem Serendipita indica oraz patogenem Phytophthra nicotianae w kontekście poznania potencjalnego mechanizmu biologicznej ochrony roślin uprawnych przed Phytophthora spp.
Nazwa programu:
MINIATURA nr 5
Numer projektu: 2021/05/X/NZ9/00395
Kierownik projektu: dr Aleksandra Trzewik
Okres realizacji: 02.11.2021 – 01.11.2022

Analiza zróżnicowania genetycznego nowych w Polsce wirulentnych szczepów Venturia inaequalis – sprawcy parcha jabłoni – oraz identyfikacja genów zaangażowanych w procesy patogenezy (2014 – 2017)
Umowa nr: UMO-2013/09/B/NZ9/02343
Kierownik projektu: dr hab. J. Puławska

Występowanie, identyfikacja i charakterystyka grzybów, bakterii, wirusów i fitoplazm porażających wiśnie i czereśnie oraz rola owadów w przenoszeniu fitoplazm (2013 – 2016)
Umowa nr: UMO-2013/08/M/NZ9/00138
Kierownik projektu: dr hab. J. Puławska

Występowanie, wykrywanie i charakterystyka wirusów, fitoplazm i bakterii porażających orzech włoski i leszczynę w Polsce(2011 – 2015)
Umowa nr: UMO-2011/01/B/NZ9/01750
Kierownik projektu: dr hab. M. Cieślińska

Charakterystyka molekularna izolatów wirusa jamkowatości pnia jabłoni oraz zastosowanie aptamerów do ich wykrywania (2012-2015)
Umowa nr: UMO-2011/03/B/NZ9/01680
Kierownik projektu: dr Beata Komorowska

Identyfikacja genów Erwinia amylovora włączanych podczas procesu infekcji i rozwoju choroby (zarazy ogniowej) (2013-2016)
Umowa nr: 2012/05/B/NZ0/03455
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Puławska, prof. IO

Charakterystyka molekularna wirusa zielonej pierścieniowej pstrości czereśni (CGRMV) i wirusa rdzawej nekrotycznej pstrości czereśni (CNRMV) oraz opracowanie i ocena przydatności metody HRM do ich wykrywania (2010-2013)
Umowa nr 1167/B/P01/2010/38
Kierownik projektu: dr Beata Komorowska

Badania nad występowaniem i charakterystyką molekularną fitoplazm porażających jabłoń oraz rolą miodówek w przenoszeniu fitoplazmy proliferacji jabłoni w Polsce (2010-2013)
Umowa nr 600/N-COST/09/2010/0
Kierownik projektu: dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO

Odzyskiwanie elagotanin z wybranych ubocznych produktów przetwórstwa owoców
z rodziny różowatych (Rosaceae) (2011-2013)
Umowa nr 3601/B/P01/2010/39
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Bogusław W. Król (Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności)
Wykonawca w IO: dr Artur Miszczak

Występowanie, wykrywanie i charakterystyka wirusów porażających winorośl uprawną
w Polsce (2010-2013)
Umowa nr 0252/B/P01/2010/39
Kierownik projektu: mgr Tomasz Golis

Regulacja procesów wzrostu, rozwoju i metabolizmu wtórnego u grzybów z rodzaju Verticillium i Alternaria w warunkach in vitro i in vivo przez gumy wytwarzane w owocach drzew pestkowych (2010-2013)
Umowa nr 0782/B/P01/2010/39
Kierownik projektu: dr Elżbieta Węgrzynowicz-Lesiak

Odporność mszycy jabłoniowej (Aphis pomi) na insektycydy z wybranych grup chemicznych (2011-2014)
Umowa nr: 7800/B/P01/2011/40
Kierownik projektu: prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak

Innowacyjne technologie wykorzystania metabolitów glonów i eliminacji nawozów sztucznych w ekologicznej produkcji roślin energetycznych oraz ochronie środowiska (2011-2014)
Umowa nr 1029/B/P01/2011/40
Kierownik projektu: prof. dr hab. Mieczysław Grzesik

Rola czynników hormonalnych, środowiskowych i aktywności systemu antyoksydacyjnego w regulacji tworzenia pędów i procesów starzenia pelargonii (Pelargonium x hortorum i Pelargonium x hederaefolium) in vitro (2011-2014)
Umowa nr: 7267/B/P01/2011/40
Kierownik projektu: dr Agnieszka Wojtania

Żurawina wielkoowocowa (Vaccinum macrocarpon Ait.) – możliwości uprawy w zależności od warunków środowiskowych i modyfikacji agrotechnicznych (2011-2014)
Umowa nr: 7325/B/P01/2011/40
Kierownik projektu: dr hab. Eugeniusz Szwonek, prof. IO

Ochrona pieczarki Agaricus bisporus (Lange) Imbach przed białą zgnilizną wywoływaną przez grzyb Mycogone perniciosa (2011-2014)
Decyzja Nr 7331/B/P01/2011/40
Kierownik projektu: dr inż. Joanna Szumigaj-Tarnowska

Występowanie, wykrywanie i charakterystyka wirusów, fitoplazm i bakterii porażających orzech włoski i leszczynę w Polsce (2011-2014)
Umowa nr UMO-2011/01/B/NZ9/01750
Kierownik projektu: dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO

Występowanie, wykrywanie i charakterystyka wirusów porażających rośliny z rodzaju Sambucus; opracowanie metod diagnostycznych opartych na analizie kwasów nukleinowych (2009-2013)
Umowa nr 0883/B/P01/2009/36
Kierownik projektu: dr Hanna Berniak

Występowanie, wykrywanie i charakterystyka wirusów porażających rośliny z rodzaju Sambucus; opracowanie metod diagnostycznych opartych na analizie kwasów nukleinowych (2009-2012)
Umowa nr 0883/B/P01/2009/36
Kierownik projektu: dr Hanna Berniak

Interakcja kwasu jasmonowego (JA) i benzo[1,2,3]tiadiazolo-7-karbotianu S-metylu (BTH),
w indukowaniu reakcji odpornościowych na patogeny i szkodniki jabłoni (2009-2012)
Umowa nr 2086/B/P01/2009/37
Kierownik projektu: dr Wojciech Warabieda

Wpływ surowca i technologii produkcji na jakość mętnych soków i półkoncentratów śliwkowych (2010-2011)
Umowa nr 0263/B/P01/2010/70 IUVENTUS PLUS, MNiSW
Kierownik projektu: dr Monika Mieszczakowska-Frąc

Zastosowanie integrowanych metod profilaktyki i zwalczania chorób bakteryjnych
wywołanych przez Pseudomonas spp., Pseudomonas tolaasii i Janthinobacterium agarici-damnosum w uprawie Agaricus bisporis (Lange) Imbach (2008-2011)
Umowa nr 3151/B/P01/2008/34
Kierownik projektu: dr hab. Jan Szymański, prof. IO

Patogeniczne grzyby Cladobotryum spp. w uprawie pieczarki Agaricus bisporus (Lange) Imbach i możliwości ich zwalczania metodą integrowaną (2009-2012)
Umowa nr 0909/B/P01/2009/36
Kierownik projektu: dr hab. Czesław Ślusarski, prof. IO

Opracowanie metody formulacji aktywnych mikroorganizmów do zastosowania w biologicznej ochronie roślin (2009-2012)
umowa nr 1190/B/P01/2009/37
Kierownik projektu: dr Magdalena Szczech

Porównanie metod otrzymywania podwojonych haploidów marchwi (2009-2011)
Grant promotorski
Umowa nr N N310079336
Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Górecka

Elicytacja metabolitów wtórnych w grzybni Fusarium oxysporum f. sp. tulipae (2008-2011)
Umowa nr 0282/B/P01/2008/34
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marian Saniewski

Opracowanie strategii upraw roślin energetycznych metodami ekologicznymi w warunkach globalnych zmian klimatycznych i środowiskowych (2008-2011)
Umowa nr 3220/B/P01/2008/35
Kierownik projektu: prof. dr hab. Mieczysław Grzesik

Zastosowanie szoku termicznego, kondycjonowania oraz wybranych substancji podczas pęcznienia nasion słonecznika zwyczajnego w celu uodpornienia roślin na chłód (2009-2012)
Umowa nr 0894/B/P01/2009/36
Kierownik projektu: dr Krzysztof Górnik

Wpływ fluroprimidolu na zużycie wody, nawozów mineralnych oraz na rozwój chorób i szkodników w uprawie chryzantem (2009-2012)
Umowa nr 0858/B/P01/2009/36
Kierownik projektu: dr Anna Pobudkiewicz

Ocena przydatności wybranych kompozycji biopolimerowych do ograniczenia patogenów glebowych i kształtowania mikoflory gleby na potrzeby ograniczenia występowania patogenów glebowych (2010-2012)
Umowa nr N N310 102136
Kierownik projektu: dr inż. Antoni Niekraszewicz (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi)
Podwykonawca w IO: prof. dr hab. Leszek Orlikowski

Udostępnij na: