Skip to content

Konferencje i szkolenia 2024

Konferencje, szkolenia i inne wydarzenia

Lp.NazwaTermin, miejsceOrganizator
KONFERENCJE, ZJAZDY
1.63. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych „Strategia Jedno Zdrowie w aspekcie ochrony roślin sadowniczych”15 lutego 2024r., Skierniewice, hybrydowo IO-PIB w ramach Programu „Doskonała nauka II” MEiN
2.61. Naukowa Konferencja Pszczelarska5-6 marca 2024 r., PuławyIO-PIB w ramach Programu „Doskonała nauka II” MEiN
3.Rozwój Nowoczesnych Technologii Produkcji dla Poprawy Plonu i Jakości Owoców Jagodowych – konferencja zamykająca projekt QualityBerry23 kwietnia 2024 r., Skierniewice  IO-PIB w ramach projektu QualityBerry
4.IOBC-WPRS Joint Meeting of Integrated Protection of Soft and Stone Fruits15-18 września 2024 r. WarszawaIO-PIB w ramach umowy z firmą Nobell
5.Osiągnięcia w hodowli roślin sadowniczychWrzesień 2024 r. Skierniewice, hybrydowoIO-PIB w ramach dotacji celowej MRiRW,
obszar 3
6.IV International Organic Fruit Symposium and II International Organic Vegetable Symposium” ORGHORT202417-20 września 2024 WarszawaIO-PIB w ramach umowy z firmą Nobell
7.Innowacje w ekologicznej uprawie roślinpaździernik/listopad 2024 r., Skierniewice hybrydowoIO-PIB w ramach zadania celowego 10.1
SZKOLENIA/WARSZTATY/SPOTKANIA PROJEKTOWE
8.Nawożenie i wapnowanie w uprawach ogrodniczych25 marca 2024 r., onlineIO-PIB w ramach zadania celowego 4.1
9.Formowanie, cięcie i uprawa jabłoni4 kwietnia 2024 r., Skierniewice,
Sad Doświadczalny w Dąbrowicach
IO-PIB w ramach zadania celowego 10.1.
10.Jakość nasion w ochronie zasobów genowych roślin ogrodniczych  10-11 kwietnia 2024 r., SkierniewiceIO-PIB w ramach zadania celowego 1.3.
11.Nawożenie i wapnowanie w uprawach ogrodniczych6 maja 2024 r., onlineIO-PIB w ramach zadania celowego 4.1
12.Kick off meeting HortiFoodTrends13 czerwca 2024 r., Skierniewice, hybrydowoIO-PIB w ramach projektu HortiFoodTrends
13.Nawożenie roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, w tym nawożenie przez fertygację24 czerwca 2024 r., onlineIO-PIB w ramach zadania celowego 4.1
14.Międzynarodowe szkolenie „ Stewardship Academy” („Zrównoważona ochrona roślin, bezpieczne postępowanie ze środkami ochrony roślin”)wrzesień 2024 r., SkierniewiceIO-PIB w ramach projektu CropLife Europe (organizacja finansująca)
15.Racjonalne nawożenie roślin ogrodniczychwrzesień 2024 r., SkierniewiceIO-PIB w ramach zadania celowego 4.1
16.Internetowa Platforma wspomagania Decyzji Nawodnieniowychpaździernik 2024r., onlineIO-PIB w ramach zadania celowego 4.2.
17.„Innowacyjna koncepcja i ekologicznie zrównoważone technologie nawożenia w rolnictwie, zapobiegające i ograniczające zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza”październik 2024 r.IO-PIB w ramach projektu EcoNutri
18.Internetowa Platforma wspomagania Decyzji Nawodnieniowychlistopad 2024 r., onlineIO-PIB w ramach zadania celowego 4.2.
19.3 Seminaria z projektu Demonstracjelistopad 2024 r., SkierniewiceMałgorzata Tartanus W ramach PROW ARiMR
20.Szkolenie sensoryczne (2-3 dniowe)Listopad 2024 r., Skierniewice, CPPOIO-PIB w ramach projektu HortiFoodTrends
21.„Podstawy diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin” – szkolenie dla pracowników PIORiN 2 szkolenia dzień po dniulistopad 2024 r., SkierniewiceIO-PIB w ramach zadania celowego 6.7
22.Coroczne seminarium dla studentów SGGW (specjalizacja biotechnologia) z zakresu hodowli roślin ogrodniczychlistopad lub grudzień 2024 r., SkierniewiceIO-PIB
23.Racjonalne nawożenie roślin ogrodniczychgrudzień 2024 r., SkierniewiceIO-PIB w ramach zadania celowego 4.1
24.Racjonalne nawożenie roślin ogrodniczychgrudzień 2024 r., SkierniewiceIO-PIB w ramach zadania celowego 4.1

Dokładne terminy szkoleń organizowanych w ramach realizacji zdań celowych i projektów prowadzonych w naszej jednostce będą na bieżąco podawane na stronie Instytut Ogrodnictwa – PIB

Udostępnij na: