Skip to content

Odmiany drzew ziarnkowych

GRUSZA

BOJNICZANKA
DOLORES

JABŁOŃ

ALWA

BETARED
W przypadku odmiany ‘Betared’ ozdobą są zarówno owoce, jak i liście o antocyjanowym zabarwieniu. Pokrój i wielkość drzewa – kulista korona i średnio silny wzrost – sprawiają, że jest to odmiana idealna jako drzewo kolumnowe na szpalery zakładane wzdłuż ulic, chodników, a także do nasadzania jako soliter na kwietnikach czy placach. Będzie idealnym uzupełnieniem nasadzeń miejskich oraz ogrodów przydomowych.

CORTLAND WICKI

FREE REDSTAR
‘FREE REDSTAR’ to parchoodporna odmiana jabłoni do integrowanej uprawy towarowej i produkcji ekologicznej. Jest wartościową odmianą deserową, o owocach dobrej jakości i
wysokich walorach przechowalniczych (owoce bardzo dobrze się przechowują zarówno
w zwykłej chłodni (do końca marca), jak i w chłodni KA (do końca czerwca), przydatną
zarówno do tradycyjnej uprawy towarowej, integrowanej, ekologicznej, jak i amatorskiej.

GOLD MILENIUM
‘GOLD MILENIUM’ to parchoodporna odmiana jabłoni do integrowanej uprawy towarowej i produkcji ekologicznej. Z uwagi na odporność na parcha jabłoni i małą podatność na mączniaka jabłoni, odmiana ‘Gold Milenium’ jest wartościową odmianą deserową, o owocach dobrej jakości, przydatną zarówno do tradycyjnej uprawy towarowej, integrowanej, ekologicznej, jak i amatorskiej.

LIGOL
Drzewo rośnie umiarkowanie silnie, tworzy koronęstożkowatą, średnio zagęszczoną. Owoce duże do bardzo dużych, kulisto-stożkowate. Skórka gładka, tłustawa, bez ordzawień, pokryta w 40-70% jaskrawoczerwonym, rozmytym rumieńcem. Miąższ kremowy, kruchy, soczysty, aromatyczny, słodko-kwaskowaty, smaczny. Odmiana zimowa, dojrzałośćzbiorcza na przełomie września i października. Odmiana mało podatna na parcha i mączniaka jabłoni, wrażliwa na zarazęogniową, wytrzymała na mróz.


LIGOL RED
‘Ligol Red’ jest zimową, deserową odmianą jabłoni. Wytwarza duże owoce, lepiej wybarwione niż odmiana Ligol. Przy stosowaniu właściwego, corocznego cięcia, przerzedzania kwiatów i zawiązków owocowych, plonuje obficie, regularnie. Owoce długo się przechowują zarówno w zwykłej chłodni (do końca marca), jak i w chłodni KA, podobnie jak owoce odmiany Ligol. W czasie przechowywania są bardzo podatne na szarą pleśń oraz gorzką zgniliznę jabłek. Chcąc ustrzec się przed stratami powodowanymi przez te choroby, należy stosować odpowiedni program ochrony w sezonie wegetacyjnym. Drzewa są dosyć wytrzymałe na mróz, zatem ‘Ligol Red’ jest odmianą przydatną uprawy towarowej także w rejonach o ostrzejszych zimach. Dobrymi podkładkami dla odmiany Ligol Red są M.9 i M.26.

LIGOL REDSPUR
‘Ligol Redspur’ to zimowa, deserowa odmiana jabłoni, dająca owoce lepiej wybarwione od odmiany Ligol. Przy stosowaniu właściwego cięcia oraz przerzedzania kwiatów i zawiązków owocowych, planuje obficie, corocznie, a jabłka są dobrej jakości. Owoce dobrze się przechowują zarówno w zwykłej chłodni (do końca marca), jak i w chłodni KA, ale konieczne jest stosowanie w sadzie zabiegów chroniących jabłka przed chorobami przechowalniczymi (szarą pleśnią, gorzką zgnilizną jabłek). Odmiana jest średnio podatna na choroby, a drzewa są dostatecznie wytrzymałe na mróz. ‘Ligol Redspur’ to cenna odmiana do uprawy towarowej. Dobrymi podkładkami dla odmiany Ligol Redspur są M.26 i P 14.


LIGOL SPUR
‘Ligol Spur’ jest zimową, deserową odmianą jabłoni. Wytwarza duże, lepiej wybarwione owoce niż odmiana Ligol. Przy stosowaniu właściwego, corocznego cięcia, a także przerzedzania kwiatów i zawiązków owocowych, plonuje regularnie i obficie, a owoce są dobrej jakości. Jabłka długo się przechowują zarówno w zwykłej chłodni (do końca marca), jak i w chłodni KA, podobnie jak owoce odmiany Ligol. Odmiana jest średnio podatna na choroby, a drzewa są wytrzymałe na mróz. Nadaje się do zakładania intensywnych sadów towarowych z dużą liczbą drzew na jednostce powierzchni. Dobrymi podkładkami dla odmiany Ligol Spur są M.26 i P 14.

LIGOLINA
Odmiana ‘Ligolina’ jest wartościową odmianą deserową, o owocach bardzo dobrej jakości i wysokich walorach przechowalniczych (owoce bardzo dobrze się przechowują zarówno w zwykłej chłodni (do końca marca), jak i w chłodni KA (podobnie jak ‘Ligol’), przydatną zarówno do tradycyjnej uprawy towarowej, integrowanej, jak i amatorskiej.


MELFREE
Odmiana ‘Melfree’ jest wartościową odmianą deserową, o owocach dobrej jakości i dobrych walorach przechowalniczych (owoce dobrze się przechowują zarówno w zwykłej chłodni (do marca), jak i w chłodni KA (do czerwca). Jest przydatna zarówno do tradycyjnej uprawy towarowej, integrowanej, ekologicznej, jak i amatorskiej.


PINK BRAEBURN
Odmiana ‘Pink Braeburn’ jest wartościową odmianą deserową jabłoni, o owocach dobrej jakości i wysokich walorach przechowalniczych, owoce bardzo dobrze się przechowują zarówno w zwykłej chłodni (do końca marca), jak i w chłodni KA (do końca czerwca), przydatną zarówno do tradycyjnej uprawy towarowej, integrowanej, jak i amatorskiej.


PINOKIO
‘Pinokio’ jest wartościową odmianą deserową jabłoni, o owocach dobrej jakości i wysokich walorach przechowalniczych, owoce bardzo dobrze przechowują się zarówno w zwykłej chłodni (do końca marca), jak i w chłodni KA (do końca czerwca), przydatną zarówno do tradycyjnej uprawy towarowej, integrowanej, jak i amatorskiej.

REDKROFT

ŚWIDOŚLIWA

AMELA
Świdośliwa olcholistna (Amelanchier alnifolia), zwana także słodką aronią czy borówką kanadyjską (stamtąd się wywodzi), jest uznawana za gatunek sadowniczy wciąż mało znany w Polsce. Należy do rodziny różowatych, podrodziny jabłkowatych (Amelanchier sp.). Na plantacjach jest prowadzona w formie szpaleru krzewu. Nowa odmiana wyhodowana w Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym to propozycja zarówno dla szkółkarzy, którzy chcieliby rozpocząć rozmnażanie nowego, ciekawego gatunku sadowniczego, ale także dla sadowników, którzy już zajęli się, np. przetwarzaniem owoców we własnym gospodarstwie lub sprzedają produkowane owoce w ramach, np. Rolniczego Handlu Detalicznego.

Udostępnij na: