Skip to content

Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności procesowej, technologicznej i marketingowej związanej z uprawą róż w gospodarstwie ogrodniczym w Boguchwale

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności procesowej, technologicznej i marketingowej związanej z uprawą róż w gospodarstwie ogrodniczym w Boguchwale.
Tytuł projektu w języku angielskim: Increased competitiveness on the market through the implementation of process, technological and marketing innovation related to the cultivation of roses in the horticultural farm in Boguchwała
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wykonawcy: Aneta Sapa, Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu z IO: dr J.S. Nowak
Okres realizacji: 28.05.2018 – 26.02.2019
Nr umowy: DDD.6509.00077.2017.09

Opis:
Celem projektu jest wykazanie efektywności, wydajności, produktywności roślin oraz wysokiej jakości róży ciętej w letniej uprawie szklarniowej, w warunkach dużego nasłonecznienia przy zastosowaniu innowacyjnej technologii – wysokociśnieniowego systemu zamgławiania. Jest to innowacyjny system umożliwiający lepszą kontrolę mikroklimatu w szklarni tj. optymalnej temperatury i wilgotności względnej powietrza, dzięki czemu w obiekcie szklarniowym możliwe będzie utrzymanie najkorzystniejszych warunków dla uprawy róż. Zakres prac jest dość szeroki, obejmuje zarówno montaż systemu zamgławiającego, którego działanie będzie sterowane za pomocą komputera klimatycznego jak i przeprowadzenie szereg badań w obiekcie szklarniowym i na roślinach, m.in. kontrola klimatu szklarni, pomiary cech fizjologicznych roślin oraz cech jakościowych kwiatów róż. Intensywne światło słoneczne w połączeniu z niską wilgotnością względną szybko powoduje stres u rośliny, która w takich warunkach nie jest w stanie poradzić sobie z nadmierną utratą wody spowodowaną ewaporacją. Przy wyższej wilgotności względnej rośliny lepiej rosną, gdyż ewaporacja jest mniejsza i roślina może lepiej absorbować CO2. Przy większym poziomie wilgotności w szklarni roślina jest więc w stanie przetworzyć więcej promieniowania, które przeniknęło do szklarni, a w takiej sytuacji roślina wyewaporuje mniej wody. Takie innowacyjne rozwiązanie technologiczne w uprawie róży pozwoli uzyskać wysokiej i dobrej jakości plon kwiatów w okresie gdy panują wysokie temperatury. Przedłoży się to na osiągnięcie relatywnie wyższego zysku ze sprzedaży kwiatów w okresie, w którym warunki panujące w szklarni nie pozwalają na uzyskanie wysokiego i dobrej jakości plonu kwiatów róż. Na końcowy rezultat projektu będą składały się również takie wartości jak wzrost popytu na wytworzony produkt – lepszej jakości kwiaty w okresie niesprzyjającym produkcji kwiatów (przewaga nad dotychczasową technologią). Spowoduje to też większe zainteresowanie konsumentów rodzimym produktem, który będzie atrakcyjniejszy (większe pąki kwiatowe, lepsze wybarwienie liści i kwiatów, wyższa trwałość po ścięciu) od innych kwiatów dostępnych na rynku. Wprowadzenie do uprawy róży takiej technologii wzbudzi zainteresowanie innych producentów kwiatów, zwłaszcza jeśli przewidywane efekty po realizacji operacji pozwolą na osiągnięcie lepszych zysków w okresie, w którym zwykle nie da się wyprodukować więcej kwiatów o dobrej jakości w porównaniu do upraw standardowych. Projekt, poza pogłębieniem badań nad innowacyjną metodą uprawy i ich upowszechnianiem, będzie początkiem szerszego wdrażania tych innowacji oraz wymiany informacji środowiska naukowego z praktyką.

Udostępnij na: