Skip to content

ZAKŁAD BADANIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Kierownik

dr Artur Miszczak
e-mail: Artur.Miszczak@inhort.pl
tel.: 46 834 52 72


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności (ZBBŻ) wykonuje analizy pozostałości środków ochrony roślin w żywności, produktach rolnych oraz próbkach środowiskowych (woda, gleba).

ZBBŻ spełnia od 03.08.2006 roku wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. Aktualny certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji znajduje się w zakładce dokumenty do pobrania. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 757 dostępnym na stronie PCA: http://www.pca.gov.pl oraz w zakładce dokumenty do pobrania.

ZBBŻ od 9 października 2008 roku jest certyfikowaną jednostką badawczą działającą zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej OECD (Statement of GLP Compliance) w zakresie: badania pozostałości (część analityczna). Aktualny certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej wydany przez Biuro ds. Substancji Chemicznych znajduje się w zakładce dokumenty do pobrania.

ZBBŻ prowadzi badania naukowe oraz świadczy usługi w zakresie oznaczania pozostałości środków ochrony roślin dla podmiotów zewnętrznych, m.in.:

•     producentów i przetwórców żywności;

•     eksporterów żywności do różnych krajów UE i innych (np. USA, Chiny, Kanada);

•     importerów żywności sprowadzających towar do polskich sklepów (np. herbata, banany, rodzynki, cytrusy itp.);

•     jednostek certyfikujących, np. gospodarstwa ekologiczne, w celu potwierdzenia braku niedozwolonych chemicznych pozostałości ś.o.r.;

•     producentów ś.o.r. dla celów rejestracyjnych na poziomie krajowym i UE zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną.

Od 2002 roku ZBBŻ uczestniczy w organizowanym przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa programie urzędowych badań monitoringowych, w ramach których bada pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych.


Pracownicy naukowi

 • dr Artur Miszczak

Pracownicy badawczo-techniczni

 • mgr inż. Joanna Kicińska
 • dr inż. Jolanta Szymczak 

Pracownicy techniczni

 • mgr inż. Jadwiga Czajkowska
 • Katarzyna Gręda
 • Alicja Kaźmierczak
 • inż. Katarzyna Kubik
 • mgr inż. Ilona Kuśmierska
 • mgr inż. Damian Kwiatkowski
 • mgr Anna Markowicz
 • inż. Małgorzata Mozga
 • mgr inż. Renata Nowak
 • mgr Rafał Pejski
 • Małgorzata Regulska
 • mgr Krzysztof Rudziński
 • mgr inż. Tomasz Smolarek
 • Martyna Strojna
 • mgr inż. Ewelina Szustakowska
 • Agnieszka Trocha
 • mgr inż. Katarzyna Zagibajło

DOKUMENTY DO POBRANIA

DANE KONTAKTOWE

Udostępnij na: