Skip to content

AKTUALNOŚCI

WYDARZENIA

ZAKŁAD BADANIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI – DOKUMENTY

Certyfikaty

Zakres akredytacji

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Zakres działalności

  • Ocena pozostałości środków ochrony roślin na potrzeby indywidualnych odbiorców produkujących żywność pochodzenia roślinnego w systemach Integrowanej Produkcji, Rolnictwa Ekologicznego, EUREPGAP i HACCP.
  • Kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin w płodach rolnych na potrzeby Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
  • Rozwój i doskonalenie metod analitycznych badania pozostałości środków ochrony roślin w produktach żywnościowych pochodzenia roślinnego.

Zlecenie badań

Próbki do badań przyjmujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 800 – 1500.

Próbki wysyłane pocztą wraz z aktualnym formularzem zlecenia i protokołem pobrania próbki kierować na adres:

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności (Food Safety Laboratory)
ul. Pomologiczna 13 B, 96-100 Skierniewice

Oferta badań i cennik

Formularz Zlecenia Badań (plik pdf)          
Formularz Zlecenia Badań (plik Word)

Protokół Pobrania Próbki (plik pdf)             
Protokół Pobrania Próbki (plik Word)

Dane kontaktowe

Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności (Food Safety Laboratory)
Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności (Food Safety Laboratory)
ul. Pomologiczna 13 B, 96-100 Skierniewice

Kierownik Zakładu:
dr Artur Miszczak
e-mail: Artur.Miszczak@inhort.pl
tel.: (46 834 52 72

Kierownik ds. Jakości:
dr inż. Jolanta Szymczak

e-mail: Jolanta.Szymczak@inhort.pl
tel.: 46 834 53 78

Realizacja Zamówień i Dostaw
Katarzyna Gręda

e-mail: katarzyna.greda@inhort.pl
mgr Rafał Pejski
e-mail: rafal.pejski@inhort.pl
tel: 46 834 53 36

OBSŁUGA KLIENTA:
Alicja Kaźmierczak

e-mail: Alicja.Kazmierczak@inhort.pl
tel.: 46 834 52 86
Małgorzata Regulska
e-mail: malgorzata.regulska@inhort.pl
tel: 46 834 53 87

Udostępnij na: