Skip to content

ZAKŁAD BIOLOGII STOSOWANEJ

Kierownik

dr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof. IO
tel.: +48 46 834 53 53, 510 208 450
e-mail: Malgorzata.Podwyszynska@inhort.pl


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

 • Ocena jakości, zdrowotności, czystości odmianowej i tożsamości genetycznej roślin rozmnażanych metodą in vitro.
 • Opracowywanie metod wytwarzania wysokiej jakości materiału nasadzeniowego mniej znanych lub trudnych w tradycyjnym rozmnażaniu roślin.
 • Wytwarzanie tetraploidów roślin oraz ich ocena fenotypowa i genetyczna pod względem cech użytkowych.
 • Uzyskiwanie podwojonych haploidów (linii DH) na drodze embriogenezy gametycznej.
 • Badanie mechanizmów odporności roślin ogrodniczych na czynniki stresowe biotyczne i abiotyczne.
 • Szybkie metody detekcji mikroorganizmów z rodzaju Phytophthora.
 • Badania anatomiczne, cytologiczne i cytometryczne w hodowli oraz wykorzystanie technik mikroskopowych w ochronie roślin ogrodniczych oraz przechowalnictwie owoców i warzyw.
 • Badanie fizjologicznych i molekularnych mechanizmów indukcji kwitnienia i rozwoju kwiatów.
 • Badania nad wpływem światła LED o różnej charakterystyce spektralnej na wzrost, rozwój, metabolizm i ekspresję genów wybranych roślin ogrodniczych.

Pracownicy naukowi

 •     dr Justyna Góraj-Koniarska
 •     dr Waldemar Kiszczak
 •     dr Danuta Kucharska
 •     mgr Aleksandra Machlańska
 •     dr hab. Agnieszka Marasek-Ciołakowska, prof. IO
 •     dr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof. IO
 •     dr Aleksandra Trzewik
 •     dr inż. Agnieszka Wojtania
 •     dr Danuta Wójcik

Pracownicy badawczo-techniczni

 • dr Monika Markiewicz

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 •     mgr Przemysław Tomczyk

Pracownicy techniczni

 •     mgr Małgorzata Grzelak
 •     Grażyna Korpas
 •     mgr  Urszula Kowalska
 •     Dorota Łazęcka
 •     mgr inż. Monika Marat
 •     mgr inż. Katarzyna Mynett
 •     mgr inż. Angelika Niewiadomska-Wnuk
 •     Danuta Prochaska
 •     inż. Agnieszka Rojek
 •     inż. Lidia Tułacz
 •     Barbara Wiosna
 •     Ewelina Wojciechowska
Udostępnij na: