Skip to content

PRACOWNIA TECHNIKI OCHRONY I NAWOŻENIA

Kierownik


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prowadzenie badań i prac rozwojowych w zakresie:
  • innowacyjnych technik ochrony roślin na rzecz poprawy ich efektywności i bezpieczeństwa,
  • rozwoju zrównoważonej ochrony roślin poprzez stosowanie narzędzi rolnictwa precyzyjnego,
  • metod ograniczania znoszenia środków ochrony roślin.
 • Promowanie i wdrażanie dobrych praktyk w łańcuchu postępowania ze środkami ochrony roślin.
 • Opracowanie materiałów szkoleniowych i upowszechnianie wiedzy w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin oraz zapobiegania zanieczyszczeniom miejscowym i obszarowym.
 • Rozwój i promowanie metod bezpiecznego zagospodarowania pozostałości po zabiegach ochrony roślin (bioremediacja, dehydratacja).
 • Opracowanie materiałów instruktażowych i doskonalenie metod okresowej inspekcji sprzętu ochrony roślin.


Pracownicy naukowi

 •     dr hab. inż. Grzegorz Doruchowski, prof. IO
 •     dr Artur Godyń
 •     mgr Waldemar Świechowski

Pracownicy techniczni

 • mgr Kinga Ambroziak
 • Jarosław Dzikowski
 • Łukasz Skibiński
Udostępnij na: