Skip to content

LABORATORIUM FIZJOLOGII POZBIORCZEJ PRODUKTÓW OGRODNICZYCH (LFPPO) (LABORATORY OF POSTHARVEST PHYSIOLOGY OF HORTICULTURAL COMMODITIES)

dr Krzysztof Rutkowski
tel.: +48 46 834 53 63, +48 46 834 53 59, kom. 509 964 807,
e-mail: Krzysztof.Rutkowski@inhort.pl

 
ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

 • Wyznaczanie terminu zbioru, ocena jakości owoców i warzyw.
 • Ocena zdolności, trwałości i wartości przechowalniczej owoców i warzyw.
 • Ocena wpływu czynników przed- i pozbiorczych na jakość i trwałość produktów ogrodniczych.
 • Zastosowanie innowacyjnych technologii przechowalniczych, między innymi dynamicznie kontrolowanej atmosfery, technologii niskotlenowych, pozbiorczego traktowania owoców i warzyw (1-metylocyklopropen, gorąca woda, 03, itp.) dla utrzymania wysokiej jakości produktów ogrodniczych.
 • Zastosowanie nowoczesnych systemów pakowania dla przedłużenia trwałości owoców i warzyw, w tym minimalnie przetworzonych.
 • Prowadzenie badań nad wykorzystaniem technik spektrometrycznych do niedestrukcyjnej oceny dojrzałości i jakości owoców i warzyw.
 • Analiza związków lotnych (m. in. aromatów) wydzielanych przez produkty ogrodnicze i ich przetwory
 • Obrazowanie z wykorzystaniem rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej (µCT X – ray)
 • Przewidywanie, ocena zagrożenia i zapobieganie chorobom przechowalniczym owoców i warzyw.
 • Opracowywanie zaleceń technologicznych dla przechowalnictwa i transportu produktów ogrodniczych oraz minimalnie przetworzonych owoców i warzyw.
 • Upowszechnianie wiedzy z zakresu przechowalnictwa owoców i warzyw poprzez udział Pracowników Laboratorium w konferencjach naukowych, spotkaniach sadowniczych oraz publikowanie wyników badań w czasopismach naukowych i popularno-naukowych.
 • Przygotowywanie ekspertyz z zakresu przechowalnictwa owoców i warzyw, w tym w sprawach sądowych.
 • Usługowe wykonywanie analiz oceny dojrzałości i jakości owoców i warzyw oraz prowadzenie doświadczeń przechowalniczych w ramach projektów i dla podmiotów gospodarczych.


Pracownicy naukowi

 • dr inż. Maria Grzegorzewska
 • dr inż. Krzysztof Rutkowski
 • dr inż. Kalina Sikorska-Zimny
 • dr inż. Anna Skorupińska

Pracownicy techniczni

 • mgr inż. Anna Ciecierska
 • Jolanta Rochalska
 • Klaudia Strojna
 • mgr inż. Jan Zdulski
Udostępnij na: