Skip to content

PRACOWNIA UPRAWY I NAWOŻENIA ROŚLIN OZDOBNYCH

Kierownik

dr inż. Jacek Nowak
tel.: +48 46 834 55 47, 510 209 114,
e-mail: Jacek.Nowak@inhort.pl


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

 • Optymalizacja metod uprawy roślin ozdobnych pod osłonami w obiegach zamkniętych z wykorzystaniem podłoży bezglebowych i tradycyjnych.
 • Doskonalenie technologii fertygacji róż na kwiat cięty z zastosowaniem podłoży organicznych i organiczno-mineralnych wytworzonych z surowców biodegradowalnych.
 • Opracowanie programów nawożenia roślin ozdobnych oraz diagnostyka i ocena stopnia odżywienia roślin na podstawie analiz liści oraz zawartości składników w podłożach.
 • Badania nad wykorzystaniem lamp LED podczas uprawy roślin ogrodniczych, ukorzeniania sadzonek i rozsad oraz podczas aklimatyzacji mikrosadzonek pochodzących z in vitro.
 • Analiza parametrów fizycznych podłoży ogrodniczych i ich ocena pod kątem przydatności do uprawy roślin ozdobnych i warzywnych.
 • Badania rejestracyjne nawozów i środków wspomagających uprawę roślin ozdobnych.


Pracownicy naukowi

 • dr Jacek Nowak
 • dr hab. Jadwiga Treder
 • mgr inż. Anna Jakubczyk

Pracownicy techniczni

 • mgr inż. Anna Borkowska
 • mgr inż. Joanna Dudek
 • Maria Maj
 • Zofia Palmowska
 • Bożena Szwed
Udostępnij na: