Skip to content

SEKCJA TECHNIKI CHŁODNICZEJ I AUTOMATYKI

SEKCJA TECHNIKI CHŁODNICZEJ I AUTOMATYKI (SECTION OF COOLING TECHNIQUES AND AUTOMATION)

Kierownik

dr Zbigniew Jóźwiak
tel.: +48 46 834 53 55, +48 46 834 53 95, kom. 511 140 439,
e-mail: Zbigniew.Jozwiak@inhort.pl


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ/DZIAŁALNOŚCI

  • Zapewnienie prawidłowych warunków technicznych do prowadzenia różnorodnych badań przechowalniczych.
  • Nadzór systemów kontrolowanych atmosfer, chłodnictwa i automatyki sterującej.
  • Ocena systemów chłodzenia i automatyki w przechowalnictwie owoców i warzyw.
  • Projektowanie, wykonywanie nietypowych układów z zakresu przechowalnictwa i automatyki sterującej na potrzeby prowadzenia badań w Instytucie Ogrodnictwa.
  • Upowszechnianie wiedzy z zakresu chłodnictwa i automatyki w przechowalnictwie owoców i warzyw poprzez udział w konferencjach naukowych, spotkaniach sadowniczych oraz publikacje w czasopismach naukowych i popularno-naukowych.
  • Przygotowywanie ekspertyz z zakresu chłodnictwa i automatyki w przechowalnictwie owoców i warzyw.
  • Konsultacje techniczne dla firm z branży przechowalniczej oraz producentów owoców i warzyw.


Pracownicy techniczni

  • Szymon Kwaśniewski
  • Włodzimierz Ziółkowski
Udostępnij na: