Skip to content

PRACOWNIA GENETYKI I HODOWLI ROŚLIN SADOWNICZYCH

Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych (Fruit Genetics and Breeding Laboratory)

Kierownik

dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO
tel.: +46 834 52 73, kom. 501 622 880, e-mail: Agnieszka.Masny@inhort.pl


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

Badania o charakterze poznawczym

 • Badania genetycznohodowlane i metodycznohodowlane na potrzeby prowadzonej hodowli twórczej roślin sadowniczych (dla opracowania najbardziej efektywnych metod i programów hodowli oraz możliwości poszerzenia istniejącej zmienności genetycznej hodowanych gatunków krzewów i drzew owocowych).
 • Badania nad możliwością zastosowania metod biotechnologicznych w prowadzonej hodowli twórczej roślin sadowniczych (dla zwiększenia efektywności tej hodowli poprzez wykorzystanie markerów molekularnych, mikrorozmnażania, izolacji i regeneracji zarodków, ocenę żywotności pyłku itp.).
 • Realizacja krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

 Badania o charakterze aplikacyjnym

 • Hodowla twórcza wybranych gatunków roślin sadowniczych (hodowla adaptacyjna, jakościowa i odpornościowa).
 • Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli twórczej roślin sadowniczych (markery molekularne, mikrorozmnażanie wyhodowanych genotypów/odmian, izolacja i regeneracja zarodków, ocena żywotności pyłku itp.).
 • Zakładanie i prowadzenie doświadczeń demonstracyjnowdrożeniowych z nowo wyhodowanymi odmianami roślin sadowniczych (z zastosowaniem innowacyjnych technologii uprawy) w celu ich zgłoszenia do krajowego rejestru odmian oraz promocji.


Pracownicy naukowi

 • dr Sylwia Keller-Przybyłkowicz
 • dr Anita Kuras
 • dr Mariusz Lewandowski
 • dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO
 • dr Łukasz Seliga
 • dr Marek Szymajda

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 • mgr inż. Jarosław Kołodziejski
 • mgr Agnieszka Walencik

Pracownicy techniczni

 • Stanisław Bodek
 • Renata Czarnecka
 • Tadeusz Filipczak
 • mgr inż. Bogusława Idczak
 • Alicja Klepaczka
 • mgr Jolanta Kubik
 • Krzysztof Pęzik
 • Ilona Skiba
 • Piotr Skręta
 • Katarzyna Skrzeczkowska
 • Igor Stankiewicz
 • Krystyna Strączyńska
 • Krzysztof Strojny
 • Julia Supeł
 • Marzena Śnieguła
 • mgr inż. Agnes Zmarlickine-Laszlovszky
Udostępnij na: