Skip to content

FERTINNOWA

Transfer innowacyjnych technik dla zrównoważonego wykorzystania wody w fertygowanych uprawach roślin. Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops. “Fertinnowa” Horyzont 2020

Głównym celem sieci tematycznej FERTINNOWA jest stworzenie bazy wiedzy nt. innowacyjnych technologii i praktyk dotyczących fertygacji upraw ogrodniczych. Celem projektu jest również zbudowanie platformy wymiany wiedzy do oceny istniejących i nowych technologii (potencjał innowacji, synergia, luki, bariery) dla upraw fertygowanych i zapewnienia szerokiego rozpowszechnienia wśród wszystkich zainteresowanych stron z najbardziej obiecujących technologii i najlepszych praktyk. W zakres działania projektu wchodzą również zagadnienia oszczędnego wykorzystywania źródeł wody oraz ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez wody drenarskie w rejonach intensywnej produkcji ogrodniczej.

Udostępnij na: