Materiały prasowe

Nowe odmiany i patenty

Ogórek ‘Gaja F1’ – nowość od hodowców z Instytutu Ogrodnictwa – PIB

‘#Grandarosa’ od kilku lat popularna w uprawie

Jabłka z purpurowoczerwonym rumieńcem – ‘Ligol Red’

Nowa świdośliwa ‘Amela’ dostępna dla szkółkarzy i plantatorów

#Poranek – nowa malina deserowa

Morela o atrakcyjnych owocach do krajowych sadów

Najnowsze odmiany kapusty hodowli Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach

Ares F1: nowy ogórek „3 w 1”

Wiśnie ‘Granda’ i ‘Ekowis’ – nowości hodowli Instytutu Ogrodnictwa – PIB

Wiśnie deserowe o bezbarwnym soku? Tak!

Nowe odmiany pomidora już są!

Współpraca i projekty

Ograniczyć marnotrawienie żywności

Poprawić jakość, zwiększyć konsumpcję

Innowacyjne bionawozy już wkrótce!

Ulepszone technologie bioinokulacji i ściółkowania żywymi roślinami dla integrowanych upraw ogrodniczych. Projekt BioHortiTech.

Sukcesy pracowników Instytutu

Wyróżnienie za wdrażanie postępu w rolnictwie!

Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń

Bioprodukty mikrobiologiczne poprawiają żyzność gleby i jakość produktów ogrodniczych

Instytut Ogrodnictwa – Państwowym Instytutem Badawczym

Hodowcy odmiany ‘Ligol Red’ uhonorowani przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

HortiOchrona – internetowy system wspierający integrowaną ochronę roślin ogrodniczych przed agrofagami

Dorobek publikacyjny nagrodzony przez Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne

Mgr Aleksandra Splitt laureatką COLOSS Award for excellence 2021

Uroczyste wręczenie dyplomów doktorskich oraz nagród i wyróżnień dla pracowników Instytutu Ogrodnictwa – PIB

Pozostałe aktualności

Analizy niezbędne do prawidłowego określenia potrzeb nawozowych

Szkodniki w glebie: pędraki. Tylko łączenie metod przynosi efekty w zwalczaniu

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 marca 2021 roku, w wieku 74 lat zmarł Śp. Prof. dr hab. Edward Żurawicz

Jabłka o czerwonym miąższu ‘Trinity’: idealne do przetwórstwa!

Od nowego roku wróciły tematy pszczelarskie!

Przetwórstwo owoców i warzyw w jednym obiekcie

Hodowla i ochrona prawna odmian

Szkolenia „Integrowana Ochrona Roślin”

W Skierniewicach dobiega końca budowa Regionalnego Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej (RCBO)

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYCOFANIA FUNGICYDÓW ZAWIERAJĄCYCH mankozeb

Mikroorganizmy ograniczające rozwój chorób odglebowych w uprawie pomidora

Jest szansa na fasolę odporną na choroby i tolerancyjną wobec suszy?

Wiedza na temat środków ochrony roślin w jednym miejscu

Uroczyste odsłonięcie pomnika prof. Eberharda Makosza w Belsku Dużym

Na straży bioróżnorodności

Kolejne fungicydy wycofane!

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Ogrodnictwa – PIB brali udział w Pielgrzymce Polskich Ogrodników na Jasną Górę

Krajowe Dni Pola Minikowo 2021

Bionawozy szansą na poprawę jakości plonów i żyzności gleby

CHRZEST NOWEJ RÓŻY ‘Księżna Helena Radziwiłłowa’

Zmiany klimatu a aktywność mikroorganizmów w uprawach roślin

Plonowanie i jakość owoców polskich odmian porzeczki czarnej

Pożyteczne mikroorganizmy – grzyby Serendipita indica i Trichoderma spp. − stymulacja wzrostu i ochrona biologiczna przez chorobami młodych roślin rozmnażanych z siewu oraz wegetatywnie metodą in vitro

Czas na biotechnologię u papryki!

Naruszenie prawa grozi karą

Rada naukowa w nowym składzie

Instytut testuje innowacyjne rozwiązania na miarę „pierwszej setki” tygodnika TIME!

Budowa obiektu badawczo-rozwojowego „Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych” została ukończona, a nowy budynek zostanie uroczyście otwarty 16 listopada 2021 roku o godzinie 10:00

Instytut otworzył Centrum

Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych

Zbieramy wiedzę o zapylaczach!