Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego

FINANSOWANE PRZEZ MRiRW
Kwota dotacji w 2023 r.: 650 792 zł

Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie usprawnienia ekologicznej produkcji materiału rozmnożeniowego ekologicznych upraw warzywniczych, polegające na określeniu dobrych praktyk, standardów postępowania oraz opracowanie przewodnika wraz z wytycznymi w zakresie prowadzenia produkcji materiału rozmnożeniowego upraw warzywniczych w systemie rolnictwa ekologicznego.

Kierownik zadania: dr Regina Janas
Całkowita wartość zadania: 223 723 zł
Dofinansowanie przez MRiRW: 223 723 zł

Sprawozdanie
Przewodnik. Produkcja materiału rozmnożeniowego (wysadków) buraka ćwikłowego (Beta vulgaris L.) w systemie rolnictwa ekologicznego (I rok uprawy na nasiona)

Sadownictwo metodami ekologicznymi: badania w celu usprawnienia ekologicznej produkcji sadowniczego materiału rozmnożeniowego w systemie rolnictwa ekologicznego, polegające na określeniu dobrych praktyk, standardów postępowania oraz opracowanie przewodnika wraz z wytycznymi w zakresie prowadzenia produkcji materiału rozmnożeniowego upraw sadowniczych w systemie rolnictwa ekologicznego; Badania nad możliwością towarowej produkcji sadzonek maliny w mateczniku prowadzonym metodami ekologicznymi.

Kierownik zadania: dr Paweł Bielicki
Całkowita wartość zadania: 427 069 zł
Dofinansowanie przez MRiRW: 427 069 zł

Sprawozdanie
Instrukcja wdrożeniowa. Zakładanie plantacji matecznej maliny do pozyskiwania sadzonek prowadzonej metodami ekologicznymi