NOWOŚCI WARZYWNICZE 52/2011

Nowości Warzywnicze / Vegetable crops News 52/2011


Antybakteryjne właściwości środków dezynfekcyjnych w stosunku do bakteryjnych patogenów cebuli
 
Antibacterial activity of disinfectants towards onion pathogenic bacteria
Beata Kowalska, Urszula Smolińska

Ocena cech użytkowych linii marchwi w fazie wegetatywnej
Evaluation of economic traits of carrot breeding lines in vegetative phase
Elżbieta U. Kozik, Renata Nowak, Marzena Nowakowska, Ryszard Kosson

Efektywność biologicznego środka ochrony roślin opartego na Bacillus thuringiensis var. kurstaki w zwalczaniu omacnicy prosowiankiOstrinia nubilalis Hűbner na kukurydzy cukrowej 
Efficacy of Bacillus thuringiensis var. kurstaki in the control of European corn borer Ostrinia nubilalis Hűbner on sweet corn
Bożenna Nawrocka, Piotr Szafranek, Dariusz Rybczyński, Anna Wieprzkiewicz

Alternarioza roślin kapustowatych. Część I: Charakterystyka patogena, objawy chorobowe i szkodliwość 
Alternaria disease of cabbage plants. Part I: Pathogen characteristic, symptoms and importance 
Marzena Nowakowska, Anna Niezgoda, Elżbieta U. Kozik

Szkodliwa entomofauna szparagów występująca w Polsce w latach 1919-2010
Harmfulness entomofauna occurring on asparagus plantations in Poland in 1919-2010
Jerzy Szwejda

Zastosowanie preparatów zawierających efektywne mikroorganizmy do oceny zdolności kiełkowania nasion 
The use of preparations containing effective microorganisms to evaluate germination capacity of seeds
Anna Szydłowska, Elżbieta Małuszyńska

Wpływ traktowania 1-metylocyklopropenem na wartość odżywczą i trwałość przechowalniczą owoców pomidora 
The influence of the 1-methylocyklopropene treatment on nutritive value and storage life of tomato fruits
Anna Wrzodak

Ochrona roślin kapustnych przed mszycami z wykorzystaniem nowego insektycydu zawierającego butenolid – substancję aktywną z grupy laktonów 
Protection of cruciferous plants against aphids by using a new insecticide containing butenolid – active substance with lactone groups
Robert Wrzodak,  Katarzyna Woszczyk

Stonka ziemniaczana (Leptinotarsa decemlineata Say) – zagrożenie dla polskich upraw ziemniaków 
Colorado beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) – threat for Polish potato crops
Natalia Zwolińska-Niedźwiadek