Komitet Redakcyjny (2011-2012)

Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka

Komitet Redakcyjny (2011-2012)
Bożenna Borkowska – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Jan Cimanowski – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Erich Dickler – Institut für Pflanzenschutz im Obstbau, Dossenheim, Germany
Motoaki Doi – Kyoto University, Kyoto, Japan
Eleonora Gabryszewska – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Danuta M. Goszczyńska – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Jerzy Hetman – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Ryszard Hołownicki – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Karol Hrotkó – Saint Stephen University, Budapest, Hungary
Janusz Lipecki – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Barbara H. Łabanowska – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Gabriel S. Łabanowski – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Aleksandr Melnyk – Uman National Horticultural University, Ukraine
Lech Michalczuk – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Augustyn Mika – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Davide Neri – Marche Politechnik University, Ancona, Italy
Edmund Niemczyk – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Joanna Nowak – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Remigiusz W. Olszak – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Teresa Orlikowska – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Leszek B. Orlikowski – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Eugeniusz Pacholak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Witold J. Płocharski – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Jerzy Puchalski – Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności
Biologicznej PAN, Warszawa
Stefan Rejman – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Marian Saniewski – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Jan R. Starck – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Edward Żurawicz – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

Redaktorzy
Barbara H. Łabanowska – do spraw sadownictwa
Gabriel S. Łabanowski – do spraw roślin ozdobnych
Stefan Rejman – konsultant statystyczny

Adres Redakcji
Instytut Ogrodnictwa ,96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 18
tel.  46833 20 21, fax: 46 833 32 28, e-mail: wydaw@inhort.plwww.inhort.pl

ISSN 1234-0855