Najbliższe wydarzenia

 

*BEZPŁATNE SZKOLENIA*
„INTEGROWANA PRODUKCJA OWOCÓW I WARZYW”
Instytut Ogrodnictwa w SkierniewicachKomunikat                        Karta Zgłoszenia (pdf, MsWord)

 


 

 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Mikroorganizmy w uprawie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych


  27 - 28 listopada 2014 r.

 

Komunikat I         Komunikat II        Karta Zgłoszenia (pdf, MsWord)      Karta rezerwacji


Program
          Spis posterów
                    
Organizatorzy konferencji


Komunikat I

  

Komunikaty
JEDZMY POLSKIE JABŁKA - JABŁKA TO SAMO ZDROWIE !

SPOŻYWAJMY  DZIENNIE  5  PORCJI  OWOCÓW  I  WARZYW


  

ODDZIAŁ SADOWNICTWA

ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice
tel.: 46 8332021, 46 8334223 - Centrala
fax: 46 8333228
e-mail:isad@inhort.pl

 

 


 

ODDZIAŁ WARZYWNICTWA

ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel.:46 833 22 11 do 13 - Centrala
fax: 46 833 31 86
e-mail:iwarz@inhort.p

ODDZIAŁ ROŚLIN OZDOBNYCH

ul. Waryńskiego 14, 96-100 Skierniewice
tel.: 46 8332041, 46 8332366, 46 8332087
sekretariat: 46 8333089
fax: 46 8332088
e-mail:kwiaty@inhort.pl

 


 

ODDZIAŁ PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2, 24-100 Puławy
tel.: 81 8864208, 81 8862164
fax: 81 8864209
e-mail:opisik@man.pulawy.pl

MAPA DOJAZDU

 

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster1 > < Webmaster2 >