ZESZYTY NAUKOWE TOM 19

Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa im. Szczepana Pieniążka

TOM 19

Łukasz Seliga, Edward Żurawicz – Wpływ warunków stratyfikacji na kiełkowanie nasion wiśni (Prunus cerasus L.) – Influence of stratification conditions on seed germination of sour cherry (Prunus cerasus L.)

Marek Szymajda, Edward Żurawicz, Mirosław Sitarek – Kiełkowanie nasion nowych genotypów nasiennych brzoskwini (Prunus persica L.) – Seed germination of new Prunus persica L. seed-genotypes

Bożena Matysiak, Michał Koniarski – Charakterystyka owocowania czterech gatunków róż i wykorzystanie owocujących pędów we florystyce– Characteristics fruiting shoots of four species of hip roses for use in floral arrangements

Piotr Brzozowski, Krzysztof Zmarlicki – Nakłady pracy własnej i najemnej w gospodarstwach z uprawą jabłoni i wiśni a wielkość i opłacalność produkcji – The own and hired labour inputs on farms with apple and sour cherry production versus the volume and profitability of that production

Piotr Brzozowski, Krzysztof Zmarlicki – Nakłady pracy własnej i najemnej w gospodarstwach z uprawą truskawek dla przetwórstwa a wielkość i opłacalność produkcji – The own and hired labour inputs on farms with production of strawberries  for processing versus the volume and profitability of that production