Administracja

SEKRETARIAT INSTYTUTU

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

RADCA PRAWNY

STANOWISKO DS. BHP I OCHRONY P.POŻ.

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

STANOWISKO DS. OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY