Czasopisma polskie

  • e-czasopisma 
ARIANTA Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne Baza  zawiera informacje oraz linki do polskich czasopism elektronicznych naukowych i branżowych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty.  
Biblioteka Nauki Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych: – AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych), – BazTech  (czasopisma z zakresu nauk  inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych), – CEJSH (czasopisma z nauk społecznych i humanistycznych), – DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych), – PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych o zdrowiu)
BazEkon     Baza bibliograficzno-pełnotekstowa z nauk ekonomicznych i pokrewnych tworzona przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i udostępniana przez ICM
BazTech Bibliograficzno–pełnotekstowa baza danych polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska tworzona przez konsorcjum bibliotek i udostępniana przez ICM
DML-PL   Pełnotekstowa baza archiwalnych artykułów z polskich czasopism matematycznych prowadzona przez ICM