Rośliny jagodowe

AGREST

NAZWA ODMIANY ‘HINSEL’
REJESTR ODMIAN data, nr wpisu 11.02.2008 r., S 544
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA data, nr wpisu 18.02.2008 r., S 161, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 17.02.2033 r.
LICENCJOBIORCY Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, (46) 815 70 65, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
   
NAZWA ODMIANY ‘RESIKA’
REJESTR ODMIAN data, nr wpisu 11.02.2008 r., S 545
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA data, nr wpisu 18.02.2008 r., S 160, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 17.02.2033 r.
LICENCJOBIORCY Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, (46) 815 70 65, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl

JEŻYNA

NAZWA ODMIANY ‘GAZDA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU  
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU 24.01.2003 r., S 96, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 23.01.2028 r.
LICENCJOBIORCY Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce i za granicą
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11 e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl

MALINA

NAZWA ODMIANY ‘BENEFIS’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 08.02.2006 r., S 521
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU 16.02.2006 r., S 140, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 15.02.2031 r.
LICENCJOBIORCY Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11 e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl
   
NAZWA ODMIANY ‘LASZKA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 08.02.2006 r., S 522
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU 16.02.2006 r., S 139, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 15.02.2031 r.
LICENCJOBIORCY Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11 e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl
Szkółka Winorośli – Dariusz Mendel ‒ licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji;
ul. Dolna 32, 64-421 Kamionna
   
NAZWA ODMIANY ‘LITACZ’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 02.03.2012 r., S 592
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU 02.03.2012 r., S 204, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 02.03.2037 r.
LICENCJOBIORCY Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11, e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl
   
NAZWA ODMIANY ‘POEMAT’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 01.03.2017 r., S 634
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2042 r., UE 45348
LICENCJOBIORCY Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski i w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2026 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce i krajach UE
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11 e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl
   
NAZWA ODMIANY ‘POLANA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 13.02.1991 r., S 218
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU 18.04.1991 r., S 1, odmiana chroniona w Urzędzie Patentowym RP jako znak towarowy słowny POLANA, nr 258929 od 28 sierpnia 2013 r.
LICENCJOBIORCY Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11 e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl
Szkółka Winorośli – Dariusz Mendel ‒ licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji;
ul. Dolna 32, 64-421 Kamionna
   
NAZWA ODMIANY ‘POLESIE’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 08.02.2006 r., S 518
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU 16.02.2006 r., S 141, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 15.02.2031 r.
LICENCJOBIORCY Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11, e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl
Szkółka Winorośli – Dariusz Mendel ‒ licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji;
ul. Dolna 32, 64-421 Kamionna
   
NAZWA ODMIANY ‘POLKA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 24.01.2003 r., S 453
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2030 r., EU 14918
LICENCJOBIORCY Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11 e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl
   
NAZWA ODMIANY ‘POLONEZ’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 01.03.2017 r., S 635
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2042 r., UE 45347
LICENCJOBIORCY Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski i w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2026 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce i krajach UE
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11 e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl
Szkółka Winorośli – Dariusz Mendel ‒ licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji;
ul. Dolna 32, 64-421 Kamionna
   
NAZWA ODMIANY ‘PORANEK’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 03.04.2020 r., S 655
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU 01.04.2020 r., S 249, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 01.04.2045 r.
LICENCJOBIORCY Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 roku, z prawem udzielania sublicencji w Polsce
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11 e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl
   
NAZWA ODMIANY ‘PRZEHYBA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 04.03.2019 r., S 649
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU 15.03.2019 r., S 244, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 15.03.2044 r.
LICENCJOBIORCY Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11 e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl
Szkółka Winorośli – Dariusz Mendel ‒ licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji;
ul. Dolna 32, 64-421 Kamionna
   
NAZWA ODMIANY ‘RADZIEJOWA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 24.02.2016 r., S 620
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2041 r., UE 43226
LICENCJOBIORCY Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski i w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2026 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce i krajach UE
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11 e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl
   
NAZWA ODMIANY ‘SOKOLICA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 24.02.2016 r., S 621
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2041 r., UE 43227
LICENCJOBIORCY Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski i w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2026 r., z prawem udzielania sublicencji w Polsce i krajach UE
33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel./fax (18) 445 84 10 – 11 e-mail: instytut@brzezna.pl, www.brzezna.pl

PORZECZKA CZARNA

NAZWA ODMIANY ‘BONA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 12.04.1991 r., S 224
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU  
LICENCJOBIORCY  
   
NAZWA ODMIANY ‘CERES’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 12.04.1991 r., S 223
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU  
LICENCJOBIORCY  
   
NAZWA ODMIANY ‘GOFERT’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 02.02.2010 r., S 577
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2036 r., UE 31262
LICENCJOBIORCY Błocki Wiesław Gospodarstwo Ogrodnicze ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Wysoka 82, 17-300 Siemiatycze, tel. +48 501 134 939, + 48 512 341 380 e-mail: sadzonki@porzeczka.pl, www.porzeczka.pl
Krzewińska Krystyna Licencjonowane Gospodarstwo Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski oraz na terytorium Unii Europejskiej do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Krężnicka 100, 20-515 Lublin, tel. (81) 750 02 79, +48 608 572 872, fax (81) 750 98 12 e-mail: krzewinski@krzewinski.pl, www.krzewinski.pl
mgr inż. Mariusz Laskowski Gospodarstwo Ogrodniczo – Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Północna 60, 96-100 Skierniewice, tel. +48 603 343 452 e-mail: laskowski.mariusz@wp.pl, www.szkolka-laskowscy.pl
Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych Maciej Buła ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Brzezia 53b, 09-540 Sanniki, tel. (24) 277 71 57, (24) 277 60 65, +48 606 536 630, +48 666 817 888 e-mail: michal.bula@op.pl
Licencjonowana Szkółka Krzewów Owocowych – mgr inż. Zbigniew Kowalski ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 roku, bez prawa udzielania sublicencji
ul. Sienkiewicza 22, 24-150 Nałęczów, tel. +48 605-616-115 e-mail: kowalskiszkolka@gmail.com, www.kowalskiszkolka.pl  
Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
4Orchard Sp. Z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Kielniki 2E, 09-530 Gąbin, tel. +48 604 933 556, e-mail: z_przemek@interia.pl
Tomasz Daniel ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 roku, bez prawa udzielania sublicencji
Wilkołaz Drugi 55, 23-212 Wilkołaz, tel. +48 667 051 074, e-mail: daniel.tom@o2.pl
Licencjonowana Szkółka Krzewów Owocowych Jarosław Dudek ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Krzywie 65 A, 23-251 Dzierzkowice, tel. +48 721 449 481, e-mail: jarek_dudek4@wp.pl
P-stwo Usługowo-Handlowe FLOREXPOL Sp. z o.o. – licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do dnia 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji.
ul. Sowińskiego 25/128, 01-105 Warszawa, oddział Dębówka 17A, 20-050 Lublin, www.florexpol.eu/
   
NAZWA ODMIANY ‘ORES’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 17.02.2005 r., S 490
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2032 r., UE 19040
LICENCJOBIORCY mgr inż. Mariusz Laskowski Gospodarstwo Ogrodniczo – Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Północna 60, 96-100 Skierniewice, tel. +48 603 343 452 e-mail: laskowski.mariusz@wp.pl, www.szkolka-laskowscy.pl
Tomasz Przepiórka Licencjonowane Gospodarstwo Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Stary Pożóg 108 A, 24-130 Końskowola, woj. lubelskie, tel. +48 508 243 018 e-mail: tomasz.przepiorka@wp.pl, www.porzeczka-konskowola.pl
Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
Licencjonowana Szkółka Krzewów Owocowych Jarosław Dudek – licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2029 r., bez prawa udzielania sublicencji
Krzywie 65 A, 23-251 Dzierzkowice, tel. +48 721 449 481, e-mail: jarek_dudek4@wp.pl
   
NAZWA ODMIANY ‘POLARES’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 06.02.2014r., S 604
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2039 r., EU 37036
LICENCJOBIORCY Buła Roman Szkółka Drzew i Krzewów ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Słoneczna 1, 09-530 Gąbin, tel./fax (24) 27 71 777, +48 500 038 709 e-mail: roman-bula@wp.pl, www.romanbula.pl
Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
   
NAZWA ODMIANY ‘POLBEN’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 04.03.2019 r., S 651
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2044 r., UE 52185
LICENCJOBIORCY Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, (46) 815 70 65, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
Stanisław Trzonkowski Gospodarstwo Ogrodnicze ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Dr A. i J. Docha 17, 16-100 Sokółka, tel. +48 608 316 466, fax. (85) 722 10 38 e-mail: matrzo@wp.pl, www.krzewyjagodowe-podlaskie.org.pl
Andrzej Bojarszczuk ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Stary Pożóg 74, 24-130 Końskowola, woj. lubelskie, tel. +48 501 461 456, e-mail: abojarszczuk@wp.pl, www.porzeczka-konskowola.pl
Marcin Sadak ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Okalina Wieś 22, 27-500 Opatów, tel. +48 783 058 903, e-mail: sadexopatow@vp.pl
Błocki Wiesław Gospodarstwo Ogrodnicze ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Wysoka 82, 17-300 Siemiatycze, tel. +48 501 134 939, + 48 512 341 380 e-mail: sadzonki@porzeczka.pl, www.porzeczka.pl
Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych Maciej Buła ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Brzezia 53b, 09-540 Sanniki, tel. (24) 277 71 57, (24) 277 60 65, +48 606 536 630, +48 666 817 888 e-mail: michal.bula@op.pl
Licencjonowana Szkółka Krzewów Owocowych ‒ mgr inż. Zbigniew Kowalski ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 roku, bez prawa udzielania sublicencji
ul. Sienkiewicza 22, 24-150 Nałęczów, tel. +48 605 616 115 e-mail: kowalskiszkolka@gmail.com, www.kowalskiszkolka.pl
mgr inż. Mariusz Laskowski Gospodarstwo Ogrodniczo – Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2030 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Północna 60, 96-100 Skierniewice, tel. +48 603 343 452 e-mail: laskowski.mariusz@wp.pl, www.szkolka-laskowscy.pl
   
NAZWA ODMIANY ‘POLONUS’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 04.03.2019 r., S 650
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU 15.03.2019 r., S 245, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 15.03.2044 r.
LICENCJOBIORCY Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 roku, bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/396-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, (46) 815 70 65, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
   
NAZWA ODMIANY ‘RUBEN’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 17.02.2005 r., S 492
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2032 r., UE 19039
LICENCJOBIORCY Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
Błocki Wiesław Gospodarstwo Ogrodnicze ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Wysoka 82, 17-300 Siemiatycze, tel. +48 501 134 939, +48 512 341 380 e-mail: sadzonki@porzeczka.pl, www.porzeczka.pl
Krzewińska Krystyna Licencjonowane Gospodarstwo Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski oraz na terytorium Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Krężnicka 100, 20-515 Lublin, tel. (81) 750 02 79, +48 608 572 872, fax (81) 750 98 12 e-mail: krzewinski@krzewinski.pl, www.krzewinski.pl
Ziembicki Leszek ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 roku, bez prawa udzielania sublicencji
Suchodół 25, 96-520 Iłów
mgr inż. Mariusz Laskowski Gospodarstwo Ogrodniczo – Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Północna 60, 96-100 Skierniewice, tel. +48 603 343 452 e-mail: laskowski.mariusz@wp.pl. www.szkolka-laskowscy.pl
Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych, Maciej Buła ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Brzezia 53b, 09-540 Sanniki, tel. (24) 277 71 57, (24) 277 60 65, +48 606 536 630, +48 666 817 888 e-mail: michal.bula@op.pl
Licencjonowana Szkółka Krzewów Owocowych – mgr inż. Zbigniew Kowalski ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 roku, bez prawa udzielania sublicencji
ul. Sienkiewicza 22, 24-150 Nałęczów, tel. +48 605-616-115 e-mail: kowalskiszkolka@gmail.com, www.kowalskiszkolka.pl
4Orchard Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Kielniki 2E, 09-530 Gąbin, tel. +48 604 933 556, e-mail: z_przemek@interia.pl
Tomasz Daniel ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Wilkołaz Drugi 55, 23-212 Wilkołaz, tel. +48 667 051 074, e-mail: daniel.tom@o2.pl
Licencjonowana Szkółka Krzewów Owocowych Jarosław Dudek ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
Krzywie 65 A, 23-251 Dzierzkowice, tel. +48 721 449 481, e-mail: jarek_dudek4@wp.pl
Dariusz Paradowski ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Przemysłowa 61, 96-100 Skierniewice, tel. +48 608 029 367
Marcin Sadak ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Okalina Wieś 22, 27-500 Opatów, tel. +48 783 058 903, e-mail: sadexopatow@vp.pl
Stanisław Trzonkowski Gospodarstwo Ogrodnicze ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Dr A. i J. Docha 17, 16-100 Sokółka, tel. +48 608 316 466, fax (85) 722 10 38 e-mail: matrzo@wp.pl, www.krzewyjagodowe-podlaskie.org.pl
P-stwo Usługowo-Handlowe FLOREXPOL Sp. z o.o. ‒ licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do 31.07.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji;
ul. Sowińskiego 25/128, 01-105 Warszawa, oddział Dębówka 17A, 20-050 Lublin,
www.florexpol.eu/
   
NAZWA ODMIANY ‘TIBEN’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 20.03.2000 r., S 393
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2029 r., EU 14099
LICENCJOBIORCY Krzewińska Krystyna Licencjonowane Gospodarstwo Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski oraz na terytorium Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Krężnicka 100, 20-515 Lublin, tel. (81) 750 02 79, +48 608 572 872, fax (81) 750 98 12 e-mail: krzewinski@krzewinski.pl, www.krzewinski.pl
Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax ( 46) 815 77 13 e-mail: oems.prusy@inhort.pl, www.oems.inhort.pl
mgr inż. Mariusz Laskowski Gospodarstwo Ogrodniczo – Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Północna 60, 96-100 Skierniewice, tel. +48 603 343 452 e-mail: laskowski.mariusz@wp.pl, www.szkolka-laskowscy.pl
Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych Maciej Buła ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2029 r., bez prawa udzielania sublicencji
Brzezia 53b, 09-540 Sanniki, tel. (24) 277 71 57, +48 606 536 630, +48 666 817 888, e-mail: michal.bula@op.pl
Andrzej Bojarszczuk ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
Stary Pożóg 74, 24-130 Końskowola, woj. lubelskie, tel. +48 501 461 456 e-mail: abojarszczuk@wp.pl, www.porzeczka-konskowola.pl
Maciej Jankowski ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Płocka 1209-530 Gąbin, tel./fax (24) 277 22 16, +48 697 682 710, e-mail: kontakt@zjankowski.pl
P-stwo Usługowo-Handlowe FLOREXPOL Sp. z o.o. ‒ licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do 31.07.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji;
ul. Sowińskiego 25/128, 01-105 Warszawa, oddział Dębówka 17A, 20-050 Lublin,
www.florexpol.eu/
   
NAZWA ODMIANY ‘TIHOPE’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 06.02.2014 r., S 605
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2039 r., EU 37035
LICENCJOBIORCY mgr inż. Mariusz Laskowski Gospodarstwo Ogrodniczo – Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Północna 60, 96-100 Skierniewice, tel. +48 603 343 452 e-mail: laskowski.mariusz@wp.pl, www.szkolka-laskowscy.pl
Błocki Wiesław Gospodarstwo Ogrodnicze ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Wysoka 82, 17-300 Siemiatycze, tel. +48 501 134 939, + 48 512 341 380 e-mail: sadzonki@porzeczka.pl, www.porzeczka.pl
Buła Roman Szkółka Drzew i Krzewów ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Słoneczna 1, 09-530 Gąbin, tel./fax (24) 27 71 777, +48 500 038 709 e-mail: roman-bula@wp.pl, www.romanbula.pl
Krzewińska Krystyna Licencjonowane Gospodarstwo Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Krężnicka 100, 20-515 Lublin, tel. (81) 750 02 79, fax. (81) 750 98 12, +48 608 572 872 e-mail: krzewinski@krzewinski.pl, www.krzewinski.pl
Stanisław Trzonkowski Gospodarstwo Ogrodnicze ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Dr A. i J. Docha 17, 16-100 Sokółka, tel. +48 608-316-466, fax (85) 722-10-38 e-mail: matrzo@wp.pl, www.krzewyjagodowe-podlaskie.org.pl
Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
4Orchard Sp. Z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Kielniki 2E, 09-530 Gąbin, tel. +48 604 933 556, e-mail: z_przemek@interia.pl
Tomasz Daniel ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji Wilkołaz Drugi 55, 23-212 Wilkołaz, tel. +48 667 051 074, e-mail: daniel.tom@o2.pl
Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych Maciej Buła ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 r., bez prawa udzielania sublicencji
Brzezia 53b, 09-540 Sanniki, tel. (24) 277 71 57, (24) 277 60 65, +48 606 536 630, +48 666 817 888 e-mail: michal.bula@op.pl
Licencjonowana Szkółka Krzewów Owocowych ‒ mgr inż. Zbigniew Kowalski ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Sienkiewicza 22, 24-150 Nałęczów, tel. +48 605 616 115 e-mail: kowalskiszkolka@gmail.com, www.kowalskiszkolka.pl
Marek Wojtak Gospodarstwo Rolne ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Dzierzkowice-Podwody 157, 23-251 Dzierzkowice, tel. +48 730165553
Licencjonowana Szkółka Krzewów Owocowych Jarosław Dudek – licencja na terytorium Polski do dnia 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Krzywie 65 A, 23-251 Dzierzkowice, tel. +48 721 449 481, e-mail: jarek_dudek4@wp.pl
   
NAZWA ODMIANY ‘TINES’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 17.02.2005 r., S 491
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2032 r., UE 19038
LICENCJOBIORCY Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
   
NAZWA ODMIANY ‘TISEL’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 20.03.2000 r., S 392
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2029 r., EU 14100
LICENCJOBIORCY Błocki Wiesław Gospodarstwo Ogrodnicze ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Wysoka 82, 17-300 Siemiatycze, tel. +48 501 134 939, + 48 512 341 380 e-mail: sadzonki@porzeczka.pl, www.porzeczka.p l
Krzewińska Krystyna Licencjonowane Gospodarstwo Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski oraz na terytorium Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Krężnicka 100, 20-515 Lublin, tel. (81) 750 02 79, fax. (81) 750 98 12, +48 608 572 872 e-mail: krzewinski@krzewinski.pl, www.krzewinski.pl
Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
mgr inż. Mariusz Laskowski Gospodarstwo Ogrodniczo – Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Północna 60, 96-100 Skierniewice, tel. +48 603 343 452 e-mail: laskowski.mariusz@wp.pl, www.szkolka-laskowscy.pl
Licencjonowana Szkółka Krzewów Owocowych – mgr inż. Zbigniew Kowalski ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 roku, bez prawa udzielania sublicencji
ul. Sienkiewicza 22, 24-150 Nałęczów, tel. +48 605-616-115 e-mail: kowalskiszkolka@gmail.com, www.kowalskiszkolka.pl
Stanisław Trzonkowski Gospodarstwo Ogrodnicze ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Dr A. i J. Docha 17, 16-100 Sokółka, tel. +48 608 316 466, fax. (85) 722 10 38 e-mail: matrzo@wp.pl, www.krzewyjagodowe-podlaskie.org.pl
Tomasz Daniel ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Wilkołaz Drugi 55, 23-212 Wilkołaz, tel. +48 667 051 074, e-mail: daniel.tom@o2.pl
Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych, Maciej Buła ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Brzezia 53b, 09-540 Sanniki, tel. (24) 277 71 57, (24) 277 60 65, +48 606 536 630, +48 666 817 888 e-mail: michal.bula@op.pl
Tomasz Przepiórka Licencjonowane Gospodarstwo Szkółkarskie ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Stary Pożóg 108 A, 24 – 130 Końskowola, woj. lubelskie, tel. +48 508 243 018 tomasz.przepiorka@wp.pl, www.porzeczka-konskowola.pl
Licencjonowana Szkółka Krzewów Owocowych Jarosław Dudek ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Krzywie 65 A, 23-251 Dzierzkowice, tel. +48 721 449 481, e-mail: jarek_dudek4@wp.pl
Tomasz Pałka ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
Karmanowice 30, 24-160 Wąwolnica, tel. +48 605 443 033
Dariusz Paradowski ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Przemysłowa 61, 96-100 Skierniewice, tel. +48 608 029 367
Maciej Jankowski ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
ul. Płocka 12,09-530 Gąbin, tel. +48 697 682 710, tel./fax (24) 277 22 16, e-mail: kontakt@zjankowski.pl

ŚWIDOŚLIWA OLCHOLISTNA

NAZWA ODMIANY ‘AMELA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU  
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2052 r., UE 62151
LICENCJOBIORCY PLANTIN Sp. z o.o. spółka komandytowa ‒ licencja wyłączna na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Muniakowice 100, 32-090 Słomniki, www.plantin.com.pl

TRUSKAWKA

NAZWA ODMIANY ‘DUKAT’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 02.01.1991 r., S 152
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU  
LICENCJOBIORCY  
   
NAZWA ODMIANY ‘ELKAT’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 01.04.1998 r., S 346
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU
LICENCJOBIORCY
   
NAZWA ODMIANY FIBION
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 05.04.2022 r. S 700
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU 25.03.2022 r. S 274, Odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 25.03.2047 r.
LICENCJOBIORCY Józef Niewczas NIEWCZAS Szkółka Sadzonek Truskawek ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2029 r., bez prawa udzielania sublicencji
Wielowicz 31, 89-412 Sośno, tel. + 48 606 141 821
e-mail: sklep@niewczas.co, strona: www.niewczas.co
Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, (46) 815 70 65,
e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
NAZWA ODMIANY ‘GRANAT’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 06.02.2014 r., S 606
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU 10.02.2014 r., S 216, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 10.02.2039 r.
LICENCJOBIORCY Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, (46) 815 70 65, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
   
NAZWA ODMIANY ‘GRANDAROSA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 17.02.2015 r., S 611
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2040 r., UE 39554
LICENCJOBIORCY Dariusz Wójcicki AGRO-TRUS Szkółka Sadzonek Truskawek Gospodarstwo Rolno – Ogrodnicze ‒ licencja na terytorium Polski oraz w Krajach Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Pustkowa Góra 11, 95-0 73 Grotniki, tel. (42) 718 62 54, +48 608 339 666, fax 42 616 73 88 e-mail: biuro@agro-trus.pl, www.agro-trus.pl
Józef Niewczas NIEWCZAS Szkółka Sadzonek Truskawek ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2028 r., bez prawa udzielania sublicencji
Wielowicz 31, 89-412 Sośno, tel. + 48 606 141 821
e-mail: sklep@niewczas.co
strona: www.niewczas.co
Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/396-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, (46) 815 70 65, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
Szkółka Truskawek HORTPLANT Jerzy Dominikowski ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Lisowola 12, 96-330 Puszcza Mariańska, tel. (46) 831 06 77 e-mail: dominikowscy@hortplant.pl, www.hortplant.pl
P-stwo Usługowo-Handlowe FLOREXPOL Sp. z o.o. ‒ licencja na sprzedaż materiału szkółkarskiego na terytorium Polski do 31.07.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji;
ul. Sowińskiego 25/128, 01-105 Warszawa, oddział Dębówka 17A, 20-050 Lublin,
www.florexpol.eu/
   
NAZWA ODMIANY ‘HOKENT’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 23.01.2009 r., S 561
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU 26.01.2009 r., S 177, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 26.01.2034 r. 
LICENCJOBIORCY Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax. (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
   
NAZWA ODMIANY ‘MARKAT’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 02.02.2010 r., S 578
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU 02.02.2010 r., S 194, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 02.02.2035 r.
LICENCJOBIORCY Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
   
NAZWA ODMIANY ‘PANVIK’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 01.03.2017 r., S 637
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU 17.02.2017 r., S 233, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 17.02.2042 r.
LICENCJOBIORCY Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 roku, bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, (46) 815 70 65, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
Dariusz Wójcicki AGRO-TRUS Szkółka Sadzonek Truskawek Gospodarstwo Rolno – Ogrodnicze ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2026 r., bez prawa udzielania sublicencji
Pustkowa Góra 11, 95-0 73 Grotniki, tel. (42) 718 62 54, +48 608 339 666, fax 42 616 73 88 e-mail: biuro@agro-trus.pl, www.agro-trus.pl
   
NAZWA ODMIANY ‘PEGAT’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 02.03.2012 r., S 595
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU 02.03.2012 r., S 207, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 02.03.2037 r.
LICENCJOBIORCY Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2024 roku, bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, (46) 815 70 65, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
   
NAZWA ODMIANY ‘PINK ROSA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 24.02.2016 r., S 622
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Unii Europejskiej do 31.12.2041 r., UE 42546
LICENCJOBIORCY Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski oraz w krajach Unii Europejskiej do 31.12.2024 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, (46) 815 70 65, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl
   
NAZWA ODMIANY ‘SELVIK’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 02.02.2007 r., S 536
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU 05.02.2007 r., S 155, odmiana chroniona wyłącznym prawem na terenie Polski do 04.02.2032 r.
LICENCJOBIORCY Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. ‒ licencja na terytorium Polski do 31.12.2025 r., bez prawa udzielania sublicencji
Prusy 8/3, 96-130 Głuchów, tel. (46) 815 78 52, fax (46) 815 77 13 e-mail: oems@oems.pl, www.oems.pl