Rośliny ozdobne

2023 r.

 1. Środki zawierające aminokwasy i probiotyk oraz ich mieszaniny w ochronie róż przed mączniakiem prawdziwym

2022 r.

 1. Wpływ zaprawiania hiacynta Bisteranem oraz fungicydami na rozwój grzybów na powierzchni cebul i podłoża oraz ich wpływ na wzrost i rozwój roślin

2021 r.

 1. Diagnostyka nawożenia i zalecenia nawozowe dla eustomy
 2. Wpływ nawożenia na kryteria jakościowe ciętych mieczyków

2020 r.

 1. Agro-Sorb Folium, Agro-Sorb L-Amino, Agro-Sorb Radiculum – aminokwasy ograniczające rozwój objawów mączniaka prawdziwego, rdzy i plamistości liści roślin ozdobnych
 2. Zasady fertygacji poinsecji uprawianej na stołach zalewowych

2018 r.

 1. Zasady fertygacji róż uprawianych na kwiat cięty w podłożu organicznym

2016 r.

 1. Zasady fertygacji chryzantemy wielkokwiatowej uprawianej na stołach zalewowych pod osłonami

2015 r.

 1. Metody ograniczania zanieczyszczenia środowiska związkami biogennymi stosowanymi w pojemnikowej uprawie krzewów ozdobnych
 2. Opracowanie metody przełamywania spoczynku nasion ślazówki turyngskiej (Lavatera thuryngiaca L.)
 3. Rozmnażanie in vitro piwonii chińskiej (Paeonia lactiflora Pall.)
 4. Wykorzystanie techniki real-time PCR do ilościowego oznaczania Phytophthora alni w tkance roślinnej
 5. Wykrywanie i identyfikacja gatunków Phytophthora w uprawach bylin
 6. Zastosowanie cytometrii przepływowej w hodowli mieszańców międzygatunkowych, poliploidów i podwojonych haploidów roślin ogrodniczych

2014 r.

 1. Rozmnażanie pelargonii in vitro w produkcji i hodowli roślin
 2. Actifos – nawóz ograniczający rozwój objawów mączniaka prawdzi-wego i czarnej plamistości liści
 3. Regulowany Deficyt Nawadniania (RDI) jako metoda poprawiająca jakość i kwitnienie różaneczników wielkokwiatowych
  (Rhododendron L.)
 4. Poprawa jakości handlowej krzewuszki cudownej (Weigela florida) poprzez ograniczenie liczebności węgorka chryzantemowca (Aphelenchoides ritzemabosi) w liściach
 5. Możliwości zwalczania misecznika tujowca (Parthenolecanium fletcheri) w szkółkach roślin ozdobnych i ogrodach przydomowych

2013 r.

 1. Rozmnażanie in vitro ciemiernika białego (Helleborus niger L.)
 2. Metoda uzyskiwania poliploidów lilii w kulturach in vitro
 3. Indukowanie tetraploidów liliowca i tulipana metodą in vitro
 4. Uwalnianie lilii, narcyzów i tulipanów od wirusów metodą chemioterapii in vitro
 5. Aklimatyzacja mikrosadzonek lilii, liliowców i tulipanów uzyskanych metodą in vitro
 6. Wykorzystanie metody pułapkowej do detekcji Phytophthora spp. w wodzie
 7. Wykrywanie i identyfikacja gatunków Phytophthoraw uprawach bylin
 8. Wykorzystanie techniki real-time PCR do ilościowego oznaczania Phytophthora alni w tkance roślinnej

2012 r.

 1. Actifos – nawóz stymulujący wzrost roślin i związek ograniczający rozwój rdzy i szarej pleśni
 2. Huwa-San TR-50 jako stymulator wzrostu i związek ograniczający rozwój plamistości liści i rdzy

2011 r.

 1. Określenie składu substratów do ekstensywnych i intensywnych ogrodów dachowych z uwzględnieniem zmian ich właściwości fizycznych w trakcie uprawy
 2. Zastosowanie nawozów organicznych do poprawy warunków wzrostu drzew przy drogach i ulicach w miastach w warunkach zasolenia gleby
 3. Przydatność róż dziko rosnących do uprawy towarowej na zbiór owoców
 4. Poprawa tolerancji róż na niedobór wody za pomocą szczepionek mikoryzowych
 5. Actifos jako nawóz i związek minimalizujący występowanie fytoftorozy roślin
 6. Huwa-San TR-50 jako stymulator wzrostu i związek ograniczający rozwój zgorzeli  zgnilakowej 
 7. Solfan PK nawóz obniżający występowanie patogenów nalistnych
 8. Optymalizacja terminu zwalczania szkodników w szkółkach na podstawie sumy temperatur efektywnych i czasu kwitnienia roślin wskaźnikowych
 9. Rozmnażanie liliowca (Hemerocallis x hybrida) in vitro
 10. Nowe cytokininy – pochodne benzyloaminopuryny w rozmnażaniu perukowca
 11. Określenie pozbiorczej jakości i trwałości roślin ozdobnych na podstawie wrażliwości aparatu fotosyntetycznego

2010 r.

 1. Sterowana mikoryzacja róż okrywowych w uprawie pojemnikowej
 2. Przydatność kilku gatunków róż do towarowej produkcji owocujących pędów wykorzystywanych jako materiał bukieciarski
 3. Wykrywanie i identyfikacja Phytophthora alni z prób środowiskowych
 4. Rozmnażanie Camellia japonica L. z wykorzystaniem technik in vitro
 5. Zwiększenie skuteczności fungicydów w ochronie roślin ozdobnych przez zastosowanie surfaktantu Silwet Gold

2009 r.

 1. Rozpoznawanie i wykrywanie węgorków (Aphelenchoides sp.) w uprawie bylin
 2. Wykorzystanie techniki PCR w identyfikacji Phytophthora do gatunku
 3. Możliwości uprawy kurkumy i pustynnika na kwiaty cięte
 4. Zastosowanie Eko-Kompostu i szczepionek mikoryzowych  w proekologicznej produkcji krzewów ozdobnych w pojemnikach

2008 r.

 1. Poprawa kiełkowania traw gazonowych metodą kondycjonowania
 2. Optymalizacja czynników agrotechnicznych podczas aklimatyzacji kolorowej cantedeskii
 3. Biopreparaty EM i Tytanit w uprawie roślin ogrodniczych na nasiona
 4. Zwalczanie mączniaka prawdziwego róży przy użyciu nowych fungicydów strobilurynowych
 5. Zwalczanie rdzy Puccinia pelargonii-zonalis na pelargonii)
 6. Zwalczanie czarnej plamistości liści róży przy użyciu nowych fungicydów strobilurynowych
 7. Poprawa jakości mikrosadzonek anturium

2007 r.

 1. Pędzenie ozdobnych roślin drobnocebulowych 
 2. Metody zapobiegania występowaniu chlorozie młodych liści różaneczników oraz poprawy wzrostu i kwitnienia różaneczników w podłożu lekko kwaśnym i obojętnym  
 3. Zasady fertygacji i uprawy ozdobnych krzewinek z rodziny wrzosowatych na stołach zalewowych pod osłonami
 4. Zwalczanie rdzy chryzantemy i wierzby przy użyciu nowych fungicydów strobilurinowych

2006 r.

 1. Właściwości fizyczne podłoży stosowanych do uprawy roślin ozdobnych w zależności od wielkości doniczek
 2. Metoda mikroiniekcji w ochronie kasztanowca białego przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem
 3. Kondycjonowanie nasion astra chińskiego ‘Jolanta’ i pomidora ‘Janosik’
 4. Zastosowanie stresu termicznego w uprawie astra chińskiego
 5. Biochikol 020 PC nowy biopreparat do ochrony roślin ozdobnych przed chorobami
 6. Zwiększenie skuteczności stosowanych fungicydów w ochronie roślin ozdobnych poprzez zastosowanie środków Niagra lub Vice
 7. Zwalczanie rdzy białej (Puccinia horiana) na chryzantemach
 8. Zwiększenie skuteczności fungicydów w zwalczaniu mączniaka prawdziwego w zależności od czasu zwilżenia liści, dokładności opryskiwania i temperatury cieczy użytkowej
 9. Możliwości obniżenia stężenia fungicydów w ochronie roślin ozdobnych poprzez dodatek olei do cieczy użytkowej
 10. Rozszerzenie doboru fungicydów do zwalczania osutki sosny (Lophiodermium pinastri, L. seditosum)
 11. Identyfikacja gatunków Phytophthora przy pomocy markerów DNA

2005 r.

 1. Uprawa kolorowej cantedeskii na kwiat cięty 
 2. Metody oceny zmian właściwości fizycznych podłoży w hydroponicznej uprawie róż pod osłonami
 3. Rozmnażanie in vitro tulipanów wolnych od wirusów
 4. Produkcja cebul narcyzów wolnych od wirusów
 5. Rozmnażanie pelargonii in vitro w produkcji i hodowli roślin