ZAKŁAD UPRAWY I NAWOŻENIA ROŚLIN OGRODNICZYCH

p.o. Kierownika

dr Jacek Nowak
tel.: +48 46 834 55 47
e-mail: Jacek.Nowak@inhort.pl