ZNIO 2017, 25

Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa (ZNIO) 2017, 25

Danuta Kucharska, Angelika Niewiadomska-Wnuk, Waldemar Kiszczak
Czynniki wpływające na inicjację, stabilizację i rozmnażanie agrestu (Ribes grossularia L.) w kulturach in vitro
Factors affecting the initiation, stabilization and in vitro propagation of gooseberry (Ribes grossularia L.)

Mariusz Lewandowski, Edward Żurawicz
Wpływ emulsji krzemowo-miedziowej na wzrost i plonowanie roślin perspektywicznych materiałów hodowlanych jabłoni
The influence of silicon-copper emulsion on growth and yielding of perspective apple plant breeding materials

Barbara H. Łabanowska, Małgorzata Tartanus, Wojciech Piotrowski, Barbara Sobieszek
Przydatność środków o mechanicznym działaniu do zwalczania przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) na truskawce
Usefulness of products with mechanical action to control of two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) on strawberry

Gabriel S. Łabanowski
Zagrożenie szklarniowych upraw ogrodniczych przez szkodniki
The threat of greenhouse horticultural crops by pests

Gabriel S. Łabanowski, Katarzyna Nowak, Katarzyna Woszczyk, Dariusz Rybczyński, Edyta Kowalska
Skuteczność wybranych insektycydów w zwalczaniu mączlika warzywnego – Aleyrodes proletella (L.) na warzywach kapustnych
Effectiveness of selected insecticides against cabbage whitefly – Aleyrodes proletella (L.) on cruciferous vegetables

Agnieszka Masny, Barbara H. Łabanowska, Edward Żurawicz
Efektywność termoterapii w produkcji wolnego od roztocza truskawkowego (Phytonemus pallidus (Banks)) bazowego materiału roślinnego odmian truskawki hodowli Instytutu Ogrodnictwa
The use of thermal method for the production of basic plant material of strawberry cultivars bred at the Research Institute of Horticulture free from strawberry mite (Phytonemus pallidus (Banks))

Marta Olas-Sochacka
Zabezpieczanie zasobów genowych czosnku pospolitego (Allium sativum L.) w kriobanku genów
Preservation of garlic (Allium sativum L.) genetic resources in cryobank

Stanisław Pluta, Łukasz Seliga, Mariusz Lewandowski, Edward Żurawicz
Wstępna ocena wzrostu i plonowania dwóch genotypów świdośliwy olcholistnej (Amelanchier alnifolia Nutt.) posadzonych w różnej rozstawie
Preliminary evaluation of growth and yielding of two saskatoon berry (Amelanchier alnifolia Nutt.) genotypes planted in the different density

Łukasz Seliga, Stanisław Pluta
Wstępna ocena wzrostu i plonowania wybranych odmian borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.)
The preliminary assessment of plant growth and yielding of selected high-bush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) cultivars

Urszula Smolińska, Magdalena Szczech, Beata Kowalska, Michał Oskiera, Waldemar Kowalczyk
Wpływ intensywnej uprawy warzyw na aktywność mikroorganizmów glebowych
The effect of intensive tillage of vegetables on soil microbial activity

Joanna Szumigaj-Tarnowska, Zbigniew Uliński, Piotr Szafranek
Patogeniczność izolatów Pseudomonas tolaasii i Pseudomonas gingeri oraz ich wrażliwość na wybrane środki dezynfekcyjne
Pathogenicity of Pseudomonas tolaasii and Pseudomonas gingeri isolates and their sensitivity to selected disinfectants

Justyna Szwejda-Grzybowska, Anna Wrzodak, Stanisław Kaniszewski
Wybrane wskaźniki wartości odżywczej i jakość sensoryczna dyni surowej i po upieczeniu
Nutrition value and sensory quality of raw and baked pumpkin

Marek Szymajda, Edward Żurawicz
Wstępna ocena plonowania i siły wzrostu drzew czterech klonów wiśni na dwóch podkładkach
Preliminary evaluation of yielding and growth vigor of four sour cherry clones on two rootstocks

Adam T. Wojdyła
Możliwość wykorzystania nawozu mocznikowo-triazonowego (TRI-N) w mieszaninie z fungicydem Domark 100 EC w ochronie róż przed Podosphaera pannosa (Wall.: Fr.) de Bary
The possibility of using an urea-triazone fertilizer (TRI-N) in a mixture with a fungicide Domark 100 EC in the protection of roses against Podosphaera pannosa (Wall.: Fr.) de Bary

Katarzyna Woszczyk, Zbigniew Uliński
Wzrost znaczenia muchówek zadrowatych (Diptera: Phoridae) w uprawie pieczarki Agaricus bisporus (Lange) Imbach w Polsce
The growing importance of scuttle flies (Diptera: Phoridae) in mushroom Agaricus bisporus (Lange) Imbach cultivation farms in Poland

Jan Borkowski, Waldemar Kowalczyk, Anna Felczyńska, Wojciech Szczechura
Wpływ opryskiwania Tytanitem i Wapnovitem na plon i zdrowotność kapusty pekińskiej
Effect of spraying with Tytanit and Wapnovit on the yield and healthiness of Chinese cabbage