Konkursy na stanowiska

Konkursy na stanowska naukowe

Stanowisko Jednostka Termin składania dokumentów Ogłoszenie Status
Adiunkt Laboratorium Badania Produktów Pszczelich 20.07.2024 r. Ogłoszenie konkursowe
Asystent Zakład Biologii Stosowanej 07.04.2024 r. Ogłoszenie konkursowe
Asystent Zakład Ochrony Roślin 06.03.2024 r. Ogłoszenie konkursowe
Profesor Instytutu Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych (CIZTO) 21.12.2023 r. Ogłoszenie konkursowe
Asystent Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw 9.09.2023 r. Ogłoszenie konkursowe
Adiunkt Zakład Biologii Stosowanej 28.04.2023 r. Ogłoszenie konkursowe
Adiunkt Zakład Pszczelnictwa w Puławach 30.01.2023 r. Ogłoszenie konkursowe
Profesor Instytutu Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych (CIZTO) 08.12.2022 r. Ogłoszenie konkursowe
Asystent Zakład Pszczelnictwa w Puławach 16.10.2022 r. Ogłoszenie konkursowe
Adiunkt Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw 08.09.2022 r. Ogłoszenie konkursowe
Asystent Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 21.07.2022 r. Ogłoszenie konkursowe
Adiunkt Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych 25.04.2022 r. Ogłoszenie konkursowe
Adiunkt Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych (Cultivar Testing, Nursery and Gene Bank Resources Department) 11.04.2022 r. Ogłoszenie konkursowe
Adiunkt Pracownia Herbologii 28.02.2022 r. Ogłoszenie konkursowe
Asystent Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 28.02.2022 r. Ogłoszenie konkursowe
Adiunkt Zakład Mikrobiologii i Ryzosfery 12.01.2022 r. Ogłoszenie konkursowe
Adiunkt Zakład Ochrony Roślin
Pracownia Fitopatologii
27.08.2021 r. Ogłoszenie konkursowe  
Asystent Zakład Ochrony Roślin
Pracownia Fitopatologii
27.08.2021 r. Ogłoszenie konkursowe  
Adiunkt Pracownia Herbologii 02.08.2021 r. Ogłoszenie konkursowe  
Asystent Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych
Pracownia Genetyki i Hodowli
31.05.2021 r. Ogłoszenie konkursowe  
Asystent Zakład Agroinżynierii 31.05.2021 r. Ogłoszenie konkursowe  
Asystent Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych
Pracownia Genetyki i Hodowli
31.05.2021 r. Ogłoszenie konkursowe  
Adiunkt Zakład Ochrony Roślin
Pracownia Fitopatologii
27.05.2021 r. Ogłoszenie konkursowe  
Asystent Zakład Ochrony Roślin
Pracownia Fitopatologii
27.05.2021 r. Ogłoszenie konkursowe  
Adiunkt Pracownia Herbologii 11.05.2021 r. Ogłoszenie konkursowe  
Asystent Zakład Biologii Stosowanej 15.03.2021 r. Ogłoszenie konkursowe  
Adiunkt Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Pracownia Uprawy Warzyw i Grzybów Jadalnych 20.12.2020 r. Ogłoszenie konkursowe  
Asystent Zakład Pszczelnictwa w Puławach 9.12.2020 r. Ogłoszenie konkursowe  
Adiunkt Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Pracownia Uprawy Warzyw i Grzybów Jadalnych 5.12.2020 r. Ogłoszenie konkursowe  
Adiunkt Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych, Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych 31.08.2020 r. Ogłoszenie konkursowe  
Adiunkt Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych, Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych 31.08.2020 r. Ogłoszenie konkursowe  
Asystent Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 10.08.2020 r. Ogłoszenie konkursowe  
 Profesor IO Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw 9 marca 2020 r. Ogłoszenie konkursowe PL  
Adiunkt Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami 5 marca 2020 r.  Ogłoszenie konkursowe PL Ogłoszenie konkursowe ANG  
Asystent Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 27 lutego 2020 r.  Ogłoszenie konkursowe PL Ogłoszenie konkursowe ANG  
 Profesor IO Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami  17 lutego 2020 r.  Ogłoszenie konkursowe PL Ogłoszenie konkursowe ANG  
Asystent Zakład Pszczelnictwa w Puławach 31 grudnia 2019 r. Ogłoszenie konkursowe PLOgłoszenie konkursowe ANG  
Asystent Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw 31 grudnia 2019 r. Ogłoszenie konkursowe PL Ogłoszenie konkursowe ANG  
Adiunkt Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw 22 grudnia 2018 r. Ogłoszenie konkursowe