Projekty finansowane przez MRiRW

Aktualnie realizowane projekty

Zadania realizowane w ramach DOTACJI CELOWEJ oraz REZERWY CELOWEJ MRiRW w roku 2024

Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej

Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego

Metodyki szkółkarskie do rozporządzenia MRIRW

Metodyki integrowanej ochrony roślin, metodyki analityczne itd.

Serwis Ochrony Roślin

Serwis Nawodnieniowy

Serwis Nawożeniowy

HortiOchrona

Projekty zrealizowane

Zadania realizowane w ramach DOTACJI CELOWEJ oraz REZERWY CELOWEJ MRiRW w roku 2023

Zadania realizowane w ramach dotacji celowej MRiRW w roku 2022

Zadania realizowane w ramach dotacji celowej MRiRW w roku 2021

Program Wieloletni na lata 2015 – 2020

Program Wieloletni na lata 2008-2014

Program Wieloletni IHAR-PIB/IO 2015 – 2020