Skip to content

Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

FINANSOWANE PRZEZ MRIRW W LATACH 2021−2027

Kwota dotacji na 2021 r. dla 4 zadań: 1 006 000,00 zł

Zadanie nr 21: Analiza bioróżnorodności i zmienności wewnątrz populacji pszczół na podstawie cech fenotypowych i behawioralnych wybranych linii hodowlanych, na przykładzie maksymalnie 550 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Augustowska, maksymalnie 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Kampinoska oraz maksymalnie 550 rodzin pszczelich linii car Dobra.
Kierownik zadania: dr inż. B. Panasiuk
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie nr 22: Analiza bioróżnorodności i zmienności wewnątrz populacji pszczół na podstawie cech użytkowych wybranych linii hodowlanych, na przykładzie maksymalnie 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Augustowska, 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Północna, 120 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Kampinoska, 170 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Asta oraz 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej car Dobra.
Kierownik zadania: dr hab. D. Gerula
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie nr 23: Analiza zdolności przystosowawczych i rozwojowych pszczół linii hodowlanych M Augustowska, M Północna i M Kampinoska do warunków środowiskowych, z uwzględnieniem w szczególności cech rozwoju, plenności, zimotrwałości i odporności.
Kierownik zadania: dr hab. M. Bieńkowska, prof. IO
Sprawozdanie za 2021 r.

Zadanie nr 24: Analiza zdolności przystosowawczych i rozwojowych pszczół linii hodowlanych M Asta i car Dobra do warunków środowiskowych, z uwzględnieniem w szczególności cech rozwoju, plenności, zimotrwałości i odporności.
Kierownik zadania: mgr inż. P. Węgrzynowicz
Sprawozdanie za 2021 r.

ZREALIZOWANE

 Kwota dotacji na lata 2015−2020 dla 4 zadań: 5 790 000,00 zł

 1. Zadanie nr 21: Analiza bioróżnorodności i zmienności wewnątrz populacji pszczół na podstawie cech fenotypowych i behawioralnych wybranych linii hodowlanych na przykładzie maksymalnie 550 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Augustowska oraz maksymalnie 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Kampinoska.
  Kierownik zadania: dr inż. B. Panasiuk
  Okres realizacji: 2015-2020
  Sprawozdanie za 2015 r.
  Sprawozdanie za 2016 r.
  Tytuł zmieniony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.09.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa z dnia 29 lipca 2015 roku.
  Analiza bioróżnorodności i zmienności wewnątrz populacji pszczół na podstawie cech fenotypowych i behawioralnych wybranych linii hodowlanych, na przykładzie maksymalnie 550 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Augustowska oraz maksymalnie 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Kampinoska oraz maksymalnie 550 rodzin pszczelich linii car Dobra. (Lp. 21)
  Sprawozdanie za 2017 r.
  Sprawozdanie za 2018 r.
  Sprawozdanie za 2019 r.
  Sprawozdanie za 2020 r.
   
 2. Zadanie nr 22: Analiza bioróżnorodności i zmienności wewnątrz populacji pszczół na podstawie cech użytkowych wybranych linii hodowlanych, na przykładzie maksymalnie 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Augustowska, 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Północna, 120 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Kampinoska, 170 rodzin pszczelich linii hodowlanej M Asta oraz 200 rodzin pszczelich linii hodowlanej car Dobra.
  Kierownik zadania: dr inż. D. Gerula
  Okres realizacji: 2015-2020
  Sprawozdanie za 2015 r.
  Sprawozdanie za 2016 r.
  Sprawozdanie za 2017 r.
  Sprawozdanie za 2018 r.
  Sprawozdanie za 2019 r.
  Sprawozdanie za 2020 r.
   
 3. Zadanie nr 23: Analiza zdolności przystosowawczych i rozwojowych pszczół linii hodowlanych M Augustowska, M Północna i M Kampinoska do warunków środowiskowych, z uwzględnieniem w szczególności cech rozwoju, plenności, zimotrwałości i odporności.
  Kierownik zadania: dr hab. M. Bieńkowska, prof. IO
  Okres realizacji: 2015-2020
  Sprawozdanie za 2015 r.
  Sprawozdanie za 2016 r.
  Sprawozdanie za 2017 r.
  Sprawozdanie za 2018 r.
  Sprawozdanie za 2019 r.
  Sprawozdanie za 2020 r.

   
 4. Zadanie nr 24: Analiza zdolności przystosowawczych i rozwojowych pszczół linii hodowlanych M Asta i car Dobra do warunków środowiskowych, z uwzględnieniem w szczególności cech rozwoju, plenności, zimotrwałości i odporności.
  Kierownik zadania: mgr P. Węgrzynowicz
  Okres realizacji: 2015-2020
  Sprawozdanie za 2015 r.
  Sprawozdanie za 2016 r.
  Sprawozdanie za 2017 r.
  Sprawozdanie za 2018 r.
  Sprawozdanie za 2019 r.
  Sprawozdanie za 2020 r.
   
1 006 000,00 zł