ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU OGRODNICTWA

Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa (ZNIO) są kontynuacją wydawanych do 2012 roku Zeszytów Naukowych Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, których zakres tematyczny poszerzono o zagadnienia z dziedziny warzywnictwa, które były przedmiotem publikacji w Nowościach Warzywniczych. ZNIO to rocznik, w którym zamieszczane są prace naukowe w języku polskim, zawierające oryginalne wyniki badań oraz artykuły przeglądowe z zakresu sadownictwa, warzywnictwa i kwiaciarstwa. Czasopismo jest publikowane w wersji elektronicznej.

Komitet Redakcyjny

Wskazówki dla autorów

Wskazówki dla recenzentów

Formularz recenzji

Lista recenzentów

ISSN 2391-8969 (online)

Redaktor Naczelny: Teresa Orlikowska
Redakcja/Wydawca:
Instytut Ogrodnictwa – PIB (The National Institute of Horticultural Research)
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
tel. 510 208 488
e-mail: zeszyty@inhort.pl

ZNIO 2022, 30
ZNIO 2021, 29
ZNIO 2020, 28
ZNIO 2019, 27
ZNIO 2018, 26
ZNIO 2017, 25

ZNIO 2016, 24
ZNIO 2015, 23
ZNIO 2014, 22
ZNIO 2013, 21