Skip to content

ZNIO 2018, 26

Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa (ZNIO) 2018, 26

Maria Grzegorzewska, Ewa Badełek, Kalina Sikorska-Zimny, Anna Wrzodak, Karol Fabiszewski, Anna Ciecierska
Wpływ 1-metylocyklopropenu (1-MCP) na jakość i trwałość marchwi krojonej podczas krótkotrwałego przechowywania
The influence of 1-methylcyclopropene (1-MCP) treatment on storage ability of fresh-cut carrot

Danuta Kucharska, Teresa Orlikowska, Robert Maciorowski
Zmiany poziomu proliny w liściach maliny czerwonej (Rubus idaeus L.) w warunkach stymulowanego stresu suszy
Changes in the proline level in red raspberry (Rubus idaeus L.) leaves under conditions of drought stress stimulated

Joanna Kwiatkowska
Zanieczyszczenia mykologiczne powietrza atmosferycznego alpinarium i leśnej części arboretum SGGW w Rogowie
Mycological air pollution in the rockery and forest part of the Rogów arboretum of the Warsaw University of Life Sciences

Mariusz Lewandowski, Edward Żurawicz, Jolanta Kubik, Krzysztof Strojny
Wstępna ocena wartości produkcyjnej nowych klonów jabłoni hodowli Instytutu Ogrodnictwa
Preliminary evaluation of the productive value of new apple clones bred at the research Institute of Horticulture

Teresa Orlikowska, Lucyna Ogórek, Aleksandra Trzewik, Katarzyna Nowak, Robert Maciorowski
Mikrorozmnażanie maliny (Rubus idaeus L.) przy zastosowaniu biocydów ograniczających zanieczyszczenia bakteryjne
Micropropagation of raspberry (Rubus idaeus L.) using biocides that reduce bacterial contamination

Małgorzata Sekrecka, Wojciech Warabieda, Grażyna Soika
Wstępne badania nad skutecznością wybranych substancji aktywnych w zwalczaniu podskórnika gruszowego – Eriophyes pyri (Acari: Eriophyoidea) na gruszy odmiany ‘Lukasówka’
The preliminary study on the effectiveness of selected active agents against pear-leaf blister mite – Eriophyes pyri (Acari: Eriophyoidea) on ‘Lukasovka’ pears

Małgorzata Tartanus, Wojciech Piotrowski, Barbara H. Łabanowska, Barbara Sobieszek
Ocena przydatności mieszaniny Solfan PK i Treol 770 EC do zwalczania przędziorków na roślinach sadowniczych
Usefulness of the Solfan PK and Treol 770 EC mixture in the spider mites control on fruit plants

Adam T. Wojdyła
Możliwość bezpośredniego działania nawozu Solfan PK na niektóre patogeny roślin
Possibility of a direct action of the fertilizer Solfan PK against some plant pathogens

Anna Wrzodak, Justyna Szwejda-Grzybowska, Krzysztof Rutkowski
Wpływ kwasów organicznych jako czynnika antyoksydacyjnego na jakość krótkotrwale przechowywanej świeżo krojonej sałaty kruchej (Lactuca sativa L. var. capitata)
The influence of organic acids as an antioxidant factor on short quality stored of fresh-cut crisp lettuce (Lactuca sativa L. var. capitata)

Jan Borkowski, Aleksandra Machlańska, Barbara Dyki, Waldemar Kowalczyk, Anna Felczyńska
Wpływ zarazy gałęzistej na wzrost i plonowanie pomidora odmiany ‘Growdena F1
The influence of branched broomrape on growth and yielding of tomato cv. ‘Growdena F1

Udostępnij na: