Skip to content

ZNIO 2019, 27

Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa (ZNIO) 2019, 27

Franciszek Adamicki
Rozwój nauk ogrodniczych w Skierniewicach
The development of horticultural sciences in Skierniewice 

Jacek Filipczak, Lidia Sas-Paszt, Mirosław Sitarek
Wpływ preparatów krzemowych na wzrost i plonowanie roślin truskawki
The influence of silica preparations on growth and yielding of strawberry plants 

Piotr Kamiński, Justyna Szwejda-Grzybowska, Anna Wrzodak, Wioletta Popińska-Gil
Ocena cech użytkowych linii hodowlanych oraz eksperymentalnych mieszańców F1 kapusty głowiastej białej
The evaluation of the commercial traits of breeding lines and experimental F1 hybrids of white cabbage   

Jacek S. Nowak, Małgorzata Kunka, Jadwiga Treder, Waldemar Kowalczyk
Wpływ stężenia pożywki na wzrost i jakość poinsecji ‘Premium Red’ uprawianej na stołach zalewowych
The effect of nutrient solution concentration on growth and quality of poinsettia ‘Premium Red’ cultivated on ebb-and-flow benches 

Małgorzata Sekrecka
Wpływ środków ochrony roślin oraz bioregulatorów na liczebność drapieżnego roztocza dobroczynka gruszowca Typhlodromus pyri (Phytoseiidae)
Influence of pesticides and bioregulators on the number of predatory mite Typhlodromus pyri (Phytoseiidae) 

Wojciech Szczechura, Marzena Nowakowska, Katarzyna Nowak, Piotr Kamiński, Renata Nowak, Elżbieta U. Kozik
Zastosowanie markerów DNA w selekcji marchwi z cechą cytoplazmatycznej męskiej sterylności typu płatkowego
The use of DNA markers in the selection of carrot lines with cytoplasmic male sterility trait 

Adam T. Wojdyła, Agnieszka E. Czajka
Możliwość bezpośredniego działania nawozu Actifos na niektóre patogeny roślin
Possibility of a direct action of the fertilizer Actifos against some plant pathogens 

Jan Borkowski, Aleksandra Murgrabia, Barbara Dyki, Waldemar Kowalczyk, Anna Felczyńska
Wpływ stosowania krzemianu potasu na wzrost, plonowanie i zdrowotność roślin pomidora ‘Growdena F1’ uprawianego na uprzednio użytkowanym substracie
The influence of application of potassium silicate on growth, fruit yield, and healthiness of ‘Growdena F1’ tomato plants grown in reused peat substrate

Udostępnij na: