ZNIO 2015, 23

Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa (ZNIO) 2015, 23

Piotr Brzozowski, Krzysztof Zmarlicki
Koszty i opłacalność produkcji warzyw polowych w latach 2012-2015
Costs and profitability of open-field production of vegetables in the years 2012-2015

Beata Kowalska, Urszula Smolińska
Wstępna charakterystyka bakterii z rodzaju Pseudomonas wywołujących mokrą zgniliznę cebuli (Allium cepa L.) w Polsce
Preliminary characterization of bacteria from genus Pseudomonas causing soft rot of onion (Allium cepa L.) in Poland

Agnes Laszlovszky Zmarlicka, Eugeniusz Szwonek
Wpływ okrywania folią perforowaną i fizeliną na przyspieszenie dojrzewania owoców borówki wysokiej odmiany ‘Bluecrop’
Effect of covering with perforated foil and fleece on acceleration of ‘Bluecrop’ highbush blueberry fruit ripening

Agnes Laszlovszky Zmarlicka
Wpływ ściółkowania gleby na owocowanie borówki brusznicy
The influence of soil mulching on yielding of lingonberries

Gabriel S. Łabanowski, Edyta Kowalska
Mszyca paprociowa – Idiopterus nephrelepidis Davis, 1909 (Hemiptera, Aphididae, Aphidinae: Macrosiphini) – szkodnik paproci z rodzaju Athyrium i Davallia
A fern aphid – Idiopterus nephrelepidis Davis, 1909 (Hemiptera, Aphididae, Aphidinae: Macrosiphini) – pest of fern genera Athyrium and Davallia

Gabriel S. Łabanowski
Mączlik warzywny – Aleyrodes proletella (L. 1758) – szkodnik warzyw kapustnych w Polsce
Cabbage whitefly – Aleyrodes proletella (l. 1758) – pest of brassica vegetables in Poland

Adam Marosz
Ocena dekoracyjności i przydatności do uprawy w warunkach Polski centralnej nowych odmian krzewów i traw ozdobnych
Decorative value and usefulness for the culture in central Poland of new cultivars of ornamental shrubs and grasses

Tomasz Mrowicki, Halina Morgaś
Przerzedzanie mechaniczne kwiatów brzoskwini i nektaryny prowadzonych w formie stożkowej w warunkach Polski
Mechanical flower thinning in peaches and nectarines trained as a spindle under Polish conditions

Łukasz Seliga, Marek Szymajda, Mariusz Lewandowski, Edward Żurawicz
‘Galena’ – nowa polska odmiana wiśni (Prunus cerasus L.)
‘Galena’ – new Polish sour cherry (Prunus cerasus L.) cultivar

Urszula Smolińska, Beata Kowalska, Magdalena Szczech
Wpływ terminu aplikacji grzybów Trichoderma na nośnikach organicznych na wschody i wzrost marchwi i cebuli
The effect of term of application of Trichoderma fungi on organic carriers on the germination and growth of onion and carrots

Małgorzata Tartanus, Barbara H. Łabanowska, Daniel Sas, Aleksandra Murgrabia, Barbara Dyki
Przebarwiacz malinowy Phyllocoptes gracilis (Nal.) występowanie, szkodliwość oraz możliwości zwalczania
Raspberry leaf and bud mite Phyllocoptes gracilis (Nal.) occurrence, harmfulness and possibility to control

Adam T. Wojdyła
PronTech jako stymulator wzrostu i rozwoju róży uprawianej w szklarni
PronTech – growth and development stimulator for greenhouse rose

Adam T. Wojdyła
Możliwości ograniczenia rozwoju rdzy chryzantemy i wierzby przez PronTech
Possibility of reducing of rust development on chrysanthemum and willow by PronTech

Anna Wrzodak, Marek Gajewski
Wpływ 1-MCP na wybarwianie się, wartość handlową i trwałość przechowalniczą owoców pomidora
Effect of 1-MCP treatment on ripening, market value and storage ability of tomato fruits

Anna Wrzodak, Marzena Nowakowska, Elżbieta U. Kozik
Ocena plonowania i jakość sensoryczna owoców mieszańców F1 pomidora szklarniowego
Assessment of yielding and sensory quality of fruits of tomato greenhouse hybrids