Projekty finansowane przez MEiN

Modernizacja deszczowni i budowa ujęcia wód podziemnych do nawadniania pól i sadów doświadczalnych
Nazwa programu: Inwestycyjne (działalność naukowa)
Źródło finansowania: MEiN
Kierownik projektu: mgr Bogusław Kuc
Okres realizacji: 29.12.2022 – 28.12.2024
Kwota dotacji: 5 000 000 zł
Kwota ogółem: 5 550 000 zł
Nr umowy: 7346/IB/SN/2022

Centrum Informacji i Doskonalenia Wiedzy o Owadach Zapylających
Nazwa programu: Nauka dla Społeczeństwa
Źródło finansowania: MEiN
Kierownik projektu: dr Aleksandra Splitt
Okres realizacji: 12.12.2022 – 11.12.2024
Kwota dotacji: 1 729 740 zł
Nr umowy: NdS/547976/2022/2023

Przechowywanie nasienia trutni pszczoły miodnej gwarancją utrzymania puli genowej pszczół o najwyższej wartości hodowlanej i użytkowej
Nazwa programu: zadanie zlecone przez MEiN
Źródło finansowania: MEiN
Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO
Okres realizacji: 17.08.2022 – 31.12.2024
Kwota dotacji: 1 500 000
Nr umowy: MEiN/2022/DPI/1813

Journal of Apicultural Science
Nazwa programu: Rozwój czasopism naukowych
Źródło finansowania: MEiN
Kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. IO
Okres realizacji: 01.12.2022 – 30.11.2024
Kwota dotacji: 96 000 zł
Kwota ogółem: 216 000 zł
Nr umowy: RCN/SP/0438/2021/1

Journal of Horticultural Research
Nazwa programu: Rozwój czasopism naukowych
Źródło finansowania: MEiN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Teresa Orlikowska
Okres realizacji: 01.11.2022 – 31.10.2024
Kwota dotacji: 65 000 zł
Kwota ogółem: 137 500 zł
Nr umowy: RCN/SP/0439/2021/1

Organizacja 63. Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych
Nazwa programu: Doskonała Nauka II − Wsparcie konferencji naukowych
Źródło finansowania: MEiN
Kierownik projektu: dr inż. Iwona Sowik
Okres realizacji: 01.09.2023 – 31.08.2024
Kwota dotacji
: 110 250 zł
Nr umowy: KONF/SN/0215/2023/01

Naukowa Konferencja Pszczelarska
Nazwa programu: Doskonała Nauka II − Wsparcie konferencji naukowych
Źródło finansowania: MEiN
Kierownik projektu: dr hab. Malgorzata Bieńkowska, prof. IO
Okres realizacji: 01.08.2023 – 31.07.2024
Kwota dotacji: 103 804,80 zł
Nr umowy: KONF/SN/0213/2023/01

IV International Organic Fruit Symposium and II International Organic Vegetable Symposium
Nazwa programu: Doskonała Nauka II − Wsparcie konferencji naukowych
Źródło finansowania: MEiN
Kierownik projektu: dr hab. Eligio Malusǎ, prof. IO
Okres realizacji: 01.08.2023 – 31.07.2024
Kwota dotacji: 253 000 zł
Nr umowy: KONF/SN/0220/2023/01

Nowoczesna, niezawodna i bezpieczna infrastruktura informatyczna do wspierania badań naukowych
Nazwa programu: Inwestycyjne (działalność naukowa, Infrastruktura informatyczna LAN)
Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Kierownik projektu: Tomasz Viscardi
Okres realizacji: 2021 – 2022
Nr umowy: 7260/II/SN/2021

Roboty budowlane, melioracyjne, zakup sprzętu do usunięcia zniszczeń spowodowanych przez nawałnice
Kierownik projektu: mgr Bogusław Kuc
Okres realizacji: 2021
Kwota dotacji: 605 100,00 zł
Nr umowy: 7269/IB/SN/2021

Przebudowa budynków Zakładu Agroinżynierii − przebudowa wnętrz budynku laboratoryjno-biurowego − etap III
Kierownik projektu w IO: prof. dr hab. Ryszard Hołownicki
Okres realizacji: 2020-2021,
Kwota dotacji: 1 697 671,56 zł
Nr umowy: 7114/IB/SN/2020

Przebudowa budynków Zakładu Agroinżynierii – etap II – przebudowa wnętrz hali doświadczalnej
Kierownik projektu w IO: prof. dr hab. Ryszard Hołownicki
Okres realizacji: 2019-2020
Kwota dotacji: 2 143 000,00 zł
Nr umowy: 6973/IB/SN/2019

Cytometr przepływowy nowej generacji do analizy materiału roślinnego oraz mikrobiologicznego
Kierownik projektu w IO: dr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof. IO
Okres realizacji: 2020
Kwota dotacji: 477 670,50 zł
Nr umowy: 7105/IA/SN/2020