Skip to content

Organizacja 63. Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”

Kierownik projektu: dr inż. Iwona Sowik
Okres realizacji: 01.09.2023 – 31.08.2024
Kwota dotacji: 110 250 zł
Nr umowy: KONF/SN/0215/2023/01

Celem projektu będzie zorganizowanie 63. Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych „Strategia Jedno Zdrowie w aspekcie ochrony roślin sadowniczych” w roku 2024, która stanie się doskonałą okazją do przedstawienia szerokiemu gremium odbiorców osiągnięć naukowych jednostek badawczych, szczególnie Instytutu Ogrodnictwa − PIB i możliwości ich praktycznego wykorzystania. Celem strategicznym zadania będzie rozpowszechnienie w jak największym stopniu i jak największej liczbie odbiorców wiedzy na temat ochrony roślin. Mając świadomość, jak ważna jest edukacja i upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony roślin dla prowadzenia racjonalnej polityki rolnej, zostanie zwrócona szczególna uwaga na ułatwienie dostępu do zgromadzonej wiedzy m.in. poprzez transmisję obrad w Internecie. Konferencja skupi się na tematyce związanej z koncepcją „Jedno Zdrowie” (One Health) – podejściem interdyscyplinarnym, które uwzględnia wzajemne powiązania zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt i środowiska. Podkreśli znaczenie współpracy między różnymi sektorami – medycyną i weterynarią, naukami o środowisku, zdrowiem publicznym i innymi pokrewnymi dziedzinami, w celu rozwiązania złożonych problemów związanych ze zdrowiem.

Program
Materiały konferencyjne
Sesja posterowa

Udostępnij na: