Skip to content

IV International Organic Fruit Symposium and II International Organic Vegetable Symposium

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”

Kierownik projektu: dr hab. Eligio Malusǎ, prof. IO
Okres realizacji: 01.08.2023 – 31.07.2024
Kwota dotacji: 253 000 zł
Nr umowy: KONF/SN/0220/2023/01

Celem Sympozium ISHS IV International Organic Fruit Symposium i II Organic Vegetable Symposium (OrgHort 2024), organizowanych przez Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach (Polska), będzie zgromadzenie, udostępnianie i rozpowszechnianie wiedzy naukowej i technicznej na temat ogrodnictwa ekologicznego w sposób multidyscyplinarny. Zostaną podjęte główne problemy, przed którymi stoi ogrodnictwo ekologiczne w odniesieniu do systemu produkcji ekologicznej oraz nowe wyzwania wynikające z wymogów regulacyjnych i rynkowych dla żywności ekologicznej i łańcuchów wartości. Przewiduje się, że w konferencji weźmie udział około 120 naukowców z całego świata, którzy przedstawią około 180 prezentacji (ustnych i plakatów). Konferencja będzie również wykorzystana do zaprezentowania polskiego sektora produkcji ekologicznej, gdyż planowane są wizyty u głównych producentów owoców i warzyw ekologicznych. Planowane są liczne działania mające na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat ekologicznej produkcji ogrodniczej oraz wyników przedstawionych i omówionych podczas konferencji.

Udostępnij na: