Skip to content

ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH – JOURNAL OF APICULTURAL SCIENCE

DOTACJA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PT. ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH – JOURNAL OF APICULTURAL SCIENCE PRZYJĘTEGO DO REALIZACJI W DRODZE KONKURSU W RAMACH PROGRAMU POD NAZWĄ „ROZWOJ CZASOPISM NAUKOWYCH” FINANSOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI.

Kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. IO

Okres realizacji: 2022 – 2024

Kwota dotacji: 96 000,00zł

Kwota ogółem: 216 000,00 zł

Nr umowy: RCN/SP/0438/2021/1

Celem projektu jest usprawnienie procesu wydawniczego, podniesienie jakości publikacji; zapewnienie szerokiego, bezpłatnego dostępu do publikacji odbiorcom krajowym i zagranicznym, co przełoży się na zwiększenie zasięgu oddziaływania na dyscypliny naukowe, do których  czasopismo jest przypisane. Wnioskodawca, w ramach uzyskanych funduszy z projektu, jak i własnych, planuje m.in. zakup programu antyplagiatowego, usprawnienie procesu recenzji poprzez wprowadzenie nowej wersji elektronicznego systemu redakcyjnego z funkcją automatycznego powiadamiania i przypominania o terminach i wymogiem podawania do systemu proponowanych recenzentów – zakup licencji, korektę językową i statystyczną publikacji, koszt zakupu identyfikatorów DOI, zakup licencji do graficznej obróbki prac, modernizację i rozbudowę podstrony czasopisma na stronie internetowej i połączenie z zasobami na platformie wydawniczej Sciendo.

Udostępnij na: