Skip to content

Naukowa Konferencja Pszczelarska

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO
Okres realizacji: 01.08.2023 – 31.07.2024
Kwota dotacji: 103 804,80 zł
Nr umowy: KONF/SN/0213/2023/01

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów badawczych, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach wskazanych obszarów tematycznych.

Udostępnij na: