Oferty pracy

Aktualne oferty pracy w Instytucie

Stanowisko: Specjalista ds. projektów

Oferty archiwalne

Stanowisko: Specjalista inżynieryjno-techniczny

Stanowisko: Automatyk

Stanowisko: Specjalista badawczo-techniczny w Pracowni Herbologii

Stanowisko: Specjalista inżynieryjno-techniczny w Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich w Zakładzie Pszczelnictwa

Stanowisko: Technik w Pracowni Herbologii

Stanowisko: Technik w Zakładzie Agroinżynierii

Stanowisko: Specjalista inżynieryjno-techniczny w Pracowni Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych w Zakładzie Hodowli Roślin Ogrodniczych

Stanowisko: Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Stanowisko: specjalista inżynieryjno-techniczny w Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich Zakładu Pszczelnictwa IO w Puławach

Stanowisko: Brygadzista

Stanowisko: Robotnik

Umowa zlecenie: Pracownik techniczny i polowy w Pracowni Herbologii

StanowiskoElektryk w Dziale Administracyjno-Technicznym, w Sekcji Energetyczno-Technicznej

STANOWISKO: Technik w Pracowni Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw

StanowiskoSpecjalista w Dziale Administracyjno-Gospodarczym