ZESZYTY NAUKOWE TOM 18

Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

TOM 18

Ocena wzrostu, kwitnienia i plonowania kilku mutantów barwnych odmian Jonagold i Gala w warunkach Dolnego Śląska − Assessment of the growth, blooming and cropping of several coloured mutants of the cultivars ‘Jonagold’ and ‘Gala’ grown in Lower Silesia.
Maria Licznar-Małańczuk, Adam Szewczuk

Charakterystyka wzrostu i owocowania nowych niemieckich odmian wiśni w warunkach klimatycznych centralnej Polski – Characterization of the growth and yielding of new German sour-cherry cultivars in the climatic conditions of central Poland.
Agnieszka Głowacka, Elżbieta Rozpara

Zawiązywanie owoców u nowych klonów moreli (Prunus armeniaca L.) hodowli ISK zapylanych pyłkiem własnym oraz kilku odmian − Setting of fruit in new apricot (Prunus armeniaca L.) genotypes pollinated with their own pollen and that of other cultivars.
Marek Szymajda, Edward Żurawicz, Grażyna Lewandowska

Forma korony a uszkodzenia mrozowe pędów i pąków kwiatowych drzew brzoskwini − Crown shape and frost damage to shoots and flower buds of peach trees.
Adam Szewczuk, Beata Jawoszek, Ewelina Gudarowska

Zawartość cukrów w korzeniach sadzonek truskawek w zależności od długości okresu uprawy i przechowywania oraz ich wpływ na plonowanie roślin − Carbohydrate content in the roots of strawberry tray plants as affected by the duration of cultivation and storage and its influence on fruit field.
Krzysztof Klamkowski, Waldemar Treder, AnnaTryngiel-Gać, Iwona Sowik

Zużycie wody przez rośliny truskawek w uprawie pod osłonami − Estimation of water consumption by strawberry plants cultivated under greenhouse conditions.
Krzysztof Klamkowski, Waldemar Treder

Wpływ sposobu przygotowania gleby na wzrost i owocowanie borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) odmiany Bluecrop − The effect of some soil cultivation practices on the growth and yield of highbush blueberry cv. ‘Bluecrop.
Danuta Krzewińska, Kazimierz Smolarz, Anna Tryngiel-Gać, Danuta Chlebowska

Wydłużenie okresu zbioru truskawek przez zastosowanie różnych wariantów opóźnionego sadzenia roślin frigo – Possibilities of extending the ripening time of strawberry by using different variants of delayed planting of frigo plants.
Agnieszka Masny, Edward Żurawicz

Wpływ warunków uprawy na liczbę i wielkość doniczkowanych sadzonek dwóch odmian truskawki – Influence of cultivation conditions on the number and size of plug plants in two strawberry cultivars.
Marek Szymajda, Agnieszka Masny, Edward Żurawicz

Wpływ emulsji ograniczającej wzrost korzeni na rozwój systemu korzeniowego i jakość sadzonek truskawki odmiany Elsanta – Effect of a root growth inhibiting emulsion on the development of the root system and quality of strawberry plug plants cv. Elsanta.
Anna Tryngiel-Gać, Waldemar Treder, Ryszard Górecki

Plonowanie szesnastu odmian jeżyny i malinojeżyny w warunkach centralnej Polski – Fruit yields of 16 blackberry cultivars grown in central Poland.
Justyna Wójcik-Seliga, Józef Gwozdecki

Ocena nowo wyhodowanych odmian i klonów jeżyny (Rubus fruticosus L.) z programu hodowlanego Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego ISK w  Brzeznej − Evaluation of new varieties and clones of blackberry (Rubus fruticosus L.) from a breeding programme of the Experimental Fruit Growing Station of the Research Institute of Pomology and Floriculture in Brzezna.
Agnieszka Orzeł, Katarzyna Król, Joanna Jagła

Wstępna ocena możliwości szacowania potrzeb wodnych roślin na podstawie prostych pomiarów meteorologicznych −  Preliminary assessment of the possibility of estimating water requirements of plants on the basis of simple meteorological measurements.
Waldemar Treder, Katarzyna Wójcik, Jacek Żarski

Sezonowe zmiany zawartości makroelementów w wodzie z rzeki Rawki w latach 2003-2009 − Seasonal changes in the macroelement content in the water of the Rawka river in 2003-2009.
Waldemar Treder, Waldemar Kowalczyk

Przemiany wybranych czynników ekonomicznych gospodarki sadowniczej i warzywniczej w gospodarce żywnościowej w latach 1980-2008 − Changes in  selected economic factors of fruit and vegetable production in the food sector of the Polish economy in the years 1980 and 2008.
Dawid Olewnicki

Opłacalność produkcji wiśni w Polsce w latach  2000-2010 − Profitability of sour cherry production in Poland in the years 2000-2010.
Piotr Brzozowski, Grzegorz Klimek

Zróżnicowanie płynności finansowej na przykładzie wybranych gospodarstw sadowniczych − Diversification of financial liquidity as exemplified by selected fruit farms.
Dariusz Paszko

Plamistość liści Crassula multicava i możliwości chemicznej ochrony – The leaf spotting of Crassula multicava and potential methods of their chemical control.
Alicja Saniewska, Anna Jarecka-Boncela, Marian Saniewski

Wykorzystanie kompostowanych odpadów z miejskich terenów zieleni jako komponentu podłoży do uprawy krzewów ozdobnych w pojemnikach − The use of composted waste from urban green areas as a component of potting media for ornamental shrubs.
Bożena Matysiak, Grzegorz Falkowski

Zróżnicowanie cen kwiatów róż w 2009 roku na rynkach hurtowych w Poznaniu, Wrocławiu i Tychach − Differences in the price of cut rose flowers on the wholesale markets in Poznań, Wrocław and Tychy in the 2009.
Adam Marosz