Skip to content

Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa – PIB

Skierniewice, 22 czerwca 2022 r.

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, po raz kolejny zorganizował Dzień Otwartych Drzwi, który odbył się 22  czerwca 2022 roku w tradycyjnej, stacjonarnej formule, tym razem w Skierniewicach przy ul. Rybickiego. Spotkanie miało na celu prezentację oraz popularyzację, w ramach zasady nauka-praktyce, badań prowadzonych w zakładach naukowych Instytutu Ogrodnictwa – PIB. Podczas wykładów i demonstracji doświadczeń uczestnikom wydarzenia zostały przedstawione nowości technologiczne, odmianowe, nowoczesne metody efektywnej produkcji oraz inne przydatne praktyce wyniki projektów badawczych.

Przybyli goście mogli odwiedzić dwa nowe obiektów − Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych (CPPO) oraz Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej (RCBO), które powstały dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych pełni funkcje badawczo-rozwojowe ukierunkowane na prowadzenie badań i kreowanie innowacji w projektowaniu produktów żywnościowych na bazie owoców i warzyw z wykorzystaniem aktualnych i perspektywicznych technologii gwarantujących wysoką jakość i bezpieczeństwo. Licznie zgromadzeni tam goście mogli zapoznać się z procesami produkcyjnymi opartymi o nowoczesne techniki przetwórcze między innymi takimi jak: mycie surowca sposobem ‘buble-wash’, tłoczenie soków, pokaz pracy pakowaczek typu ‘Doy-pack’, suszenie promiennikowe.

Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej to ośrodek, którego celem jest prowadzenie kolekcji aktywnej zasobów genowych roślin ogrodniczych oraz współpraca z instytucjami regionu łódzkiego w zakresie ochrony ex situ różnorodności biologicznej. Odwiedzjący z zainteresowaniem oglądali bank nasion (przechowalnie) kolekcji aktywnej roślin ogrodniczych, pomieszczenia technologiczne do czyszczenia i suszenia nasion przeznaczonych do przechowywania oraz laboratorium kiełkowania nasion.

Podczas wydarzenia na stoisku Instytutu Ogrodnictwa − PIB można było zapoznać się z  celami i założenia wybranych projektów badawczych realizowanych w jednostce oraz pobrać materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji niektórych z nich:

 • CPPO „Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych”,
 • LFPPO „Laboratorium fizjologii pozbiorczej produktów ogrodniczych”,
 • RCBO „Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej jako ośrodek integrujący ochronę ex situ różnorodności biologicznej województwa łódzkiego”,
 • BIO-FERTIL „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie”,
 • BioSafeFood „Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami”,
 • EXCALIBUR „Wykorzystanie wielofunkcyjnego potencjału glebowej różnorodności biologicznej w ogrodnictwie”,
 • ECOFRUIT „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”,
 • DOMINO „Dynamiczne ściółkowanie gleby i stosowanie recyklingowanych ulepszaczy glebowych w celu zwiększenia różnorodności biologicznej, odporności i zrównoważonego rozwoju intensywnych, ekologicznych sadów owocowych i winnic”,
 • BiofruitNET „Zwiększenie innowacyjności ekologicznej produkcji owoców poprzez silną sieć wiedzy”,
 • BioHortiTech „Ulepszone technologie bio-inokulacji i ściółkowania żywymi roślinami dla integrowanych upraw ogrodniczych”,
 • QualityBerry „Poprawa jakości roślin i ekonomii w celu bardziej zrównoważonej i wydajnej produkcji owoców jagodowych”
 • PROMIO „Promocja gospodarcza regionu woj. Łódzkiego poprzez internacjonalizację działalności badawczo-rozwojowej i edukacyjnej Instytutu Ogrodnictwa”,
 • Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych,
 • Programu Wieloletniego IO 2015-2020.

Na stoisku przedstawiono tam także ofertę Instytutu na usługi badawcze dla producentów i przetwórców owoców i warzyw oraz innych zleceniodawców, m.in. laboratoriów w których przeprowadzone są badania, takie jak: potwierdzenie tożsamości odmianowej roślin, analiza materiału roślinnego za pomocą cytometrii przepływowej oraz analizy mikrobiologiczne gleby i podłoży. Uczestnicy wydarzenia odwiedzający stoisko naszej jednostki mieli także okazję do zapoznania się z ofertą Akredytowanego Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych, Laboratorium chorób roślin, Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich oraz Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności, a także zaznajomić się z charakterystyką odmian wyhodowanych w Instytucie Ogrodnictwa – PIB.

Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa – PIB był wspaniała okazją do wymiany poglądów pomiędzy sadownikami, producentami warzyw, pracownikami z różnych ośrodków naukowych oraz przedstawicielami służb doradczych i firm pracujących na potrzeby ogrodnictwa.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: WiOM Warzywa i Owoce Miękkie; Sad Nowoczesny; MPS Sad; Truskawka, malina, jagody; Polowa uprawa warzyw i ziemniaków jadalnych; Głos Skierniewic i Okolic; egłos.pl; SadyOgrody.pl; e-sadownictwo; warzywa.pl; sad24.pl; Radio RSC oraz Radio Victoria.

Dzień Otwartych Drzwi  IO-PIB był wydarzeniem towarzyszącym Krajowym Dniom Pola Płońsk 2022.

https://teleexpress.tvp.pl/60888917/instytut-ogrodnictwa-od-kuchni

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: