Skip to content

Inauguracja Działalności Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych (LFPPO)

W dniu 29 czerwca 2023 roku miała miejsce inauguracja działalności Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych. Laboratorium to nowoczesna komórka badawczo-rozwojowa, utworzona w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Celem Projektu było unowocześnienie infrastruktury badawczo-rozwojowej Instytutu Ogrodnictwa – PIB.

Aktywność Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych skupia się na badaniu procesów fizjologicznych produktów ogrodniczych bezpośrednio po ich zbiorze oraz podczas przechowywania. Badania obejmują również ocenę wpływu czynników przedzbiorczych, takich jak warunki pogodowe, zawartość składników mineralnych jak i pozbiorczych (temperatura, skład atmosfery przechowalniczej i jej wilgotność względna) na trwałość i jakość produktów ogrodniczych.

W ramach Projektu unowocześniono zarówno system sterująco-monitorujący skład kontrolowanych atmosfer jak również układu chłodniczy.  Zakupiono i uruchomiono aparaturę służącą do weryfikacji przemian fizjologicznych w przechowywanych surowcach i produktach. Dzięki tym rozwiązaniom LFPPO będzie mogło prowadzić badania nad technologiami przechowywania, w tym inteligentnymi opakowaniami, oraz przyczyniać się do utrzymania wysokiej jakości produktów ogrodniczych.

Inaugurację działalności Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych zaszczycili swą obecnością: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Robert Telus, Marszałek Województwa Łódzkiego, Pan Grzegorz Schreiber, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pani Ewa Wendrowska, Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice, Pan Jarosław Chęcielewski, oraz przedstawiciele MRiRW, jednostek samorządowych i liczni przedstawiciele świata nauki współpracujący z Instytutem Ogrodnictwa – PIB. Uroczystości przewodniczyła prof. dr hab. Dorota Konopacka, Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego (a zarazem kierownik Projektu), a wykład wprowadzający wygłosił koordynator projektu, Pan dr Krzysztof Rutkowski.

Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych stanowi ważny krok w rozwoju sektora ogrodniczego, umożliwiając prowadzenie badań i tworzenie innowacji w dziedzinie technologii przechowywania. Działalność LFPPO przyczyni się do zwiększenia efektywnej komercjalizacji wiedzy i będzie sprzyjać wdrażaniu zaleceń mających na celu utrzymanie wysokiej jakości produktów ogrodniczych.
Patronat medialny nad wydarzeniem był sprawowany przez: Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD oraz portal internetowy Sad24.pl.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: