Skip to content

Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych

Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych – LBJPO (Laboratory of Quality Investigation of Horticulture Products)

Dokumenty do pobrania – certyfikat, zakres akredytacji, oferta, zlecenia badań i dane kontaktowe

Laboratorium uzyskało akredytację

https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201688,podmiot.html

Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.v

Nadrzędnym celem Laboratorium jest zaspokojenie oczekiwań Klienta poprzez dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań. Laboratorium regularnie potwierdza swoje kompetencje w zakresie wykonywanych badań poprzez udział w międzynarodowych i krajowych badaniach biegłości.

Instytut Ogrodnictwa jest delegowany do wykonywania badań w ramach integrowanej produkcji  (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 4.11.2011, Dz.U. nr 246, poz. 1473), które realizowane są w Laboratorium.

OFERUJEMY

Analizy zgłoszone do akredytacji:

  • obejmują materiał roślinny  (liście, pędy, korzenie)  oraz
  • żywność pochodzenia roślinnego  (owoce, warzywa) oraz ich przetwory (soki, nektary, soki zagęszczone, susze)

dotyczą oznaczenia zawartości azotu, fosforu, potasu, magnezu, wapnia, sodu, boru, manganu, żelaza, cynku, miedzi,  azotanów V i azotanów III, arsenu i  metali ciężkich (kadm, ołów, rtęć)  suchej masy oraz błonnika pokarmowego.

O R A Z

Bardzo szeroki zakres analiz nie objętych zakresem akredytacji tj. między innymi:

  • oznaczanie pH, zasolenia, zawartości przyswajalnych lub całkowitych form makro i mikroskładników oraz substancji organicznej w glebach mineralnych i organicznych, podłożach ogrodniczych przeznaczonych pod uprawy sadownicze, warzywne i kwiatyoznaczanie wody używanej do nawodnień i fertygacji upraw ogrodniczych,
  • oznaczanie składu mineralnego pożywek ogrodniczych,
  • oznaczanie składu mineralnego wapna, nawozów mineralnych i organicznych.

Szczegółowa oferta wykonywanych przez Laboratorium badań znajduje się w zakładce OFERTA

Obecnym i przyszłym naszym Klientom proponujemy usługi na bardzo wysokim poziomie, wykonywane przez wykwalifikowany zespół osób, posiadających długoletnie doświadczenie w pracy analitycznej. Zapewniamy rzetelną i profesjonalną obsługę oraz rabaty dla stałych klientów.

Próbki do badań przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach   800 – 1500

Próbki wysyłane pocztą wraz z aktualnym drukiem zlecenia kierować na adres:
INSTYTUT OGRODNICTWA – Państwowy Instytut Badawczy
Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych
ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice

Kontakt

INSTYTUT OGRODNICTWA – PIB
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych
ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice 

Kierownik Pracowni  Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw
Prof. IO – dr hab. inż. Monika Mieszczakowska-Frąc

e-mail: monika.mieszczakowska@inhort.pl
tel. 46 834 54 27
fax: 46 833 31 86

p.o. Kierownik Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych
Kierownik techniczny: mgr inż. Wioletta Popińska
e-mail: Wioletta.Popinska@inhort.pl
tel. 46 834 53 24; 514 768 026

Kierownik ds. jakości mgr Katarzyna Niedzwiadek
e-mail: katarzyna.niedzwiadek@inhort.pl
tel. 46 834 52 95; 514 768 026

OBSŁUGA KLIENTA:
mgr inż. Emilia Kowalczyk

e-mail: emilia.kowalczyk@inhort.pl
tel.: 46 834 52 31

Udostępnij na: