Skip to content

Nowości

Nowości w ofercie bibliotecznej


Od 2012 roku w ramach krajowych licencji akademickich koordynowanych przez ICM  zostały udostępnione następujące bazy:

  • baza Scopus
  • czasopisma wydawnictwa Wiley-Blackwell

Scopus jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań. Indeksuje ponad 18.500 recenzowanych czasopism, publikacji handlowych, książek, sprawozdań z konferencji. Indeksuje piśmiennictwo z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych. Baza Scopus jest udostępniana z platformy SciVerse na serwerze producenta

Baza dostępna w sieci Instytutu: http://www.scopus.com/home.url

Licencja na czasopisma wydawnictwa Wiley-Blackwell obejmuje 1367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library.

Baza dostępna w sieci Instytutu:http://www3.interscience.wiley.com/

W ramach polskiego konsorcjum instytucji akademickich  koordynowanego przez firmę ABE-IPS w 2012 roku Instytut Ogrodnictwa zapewnił pracownikom dostęp do kolekcji STM (Science, Technology, Medicine) czasopism elektronicznych wydawanych przez Cambridge University Press

Kolekcja liczy 131 tytułów czasopism pełnotekstowych. Lista tytułów udostępnianych czasopism w ramach CUP znajduje się tutaj.

Udostępnij na: