Skip to content

PRACOWNIA PRZETWÓRSTWA I OCENY JAKOŚCI OWOCÓW I WARZYW

PRACOWNIA PRZETWÓRSTWA I OCENY JAKOŚCI OWOCÓW I WARZYW (LABORATORY OF PROCESSING AND QUALITY EVALUATION OF FRUIT AND VEGETABLES)

Kierownik

dr hab. Monika Mieszczakowska-Frąc
tel.: +48 46 834 54 27, e-mail: Monika.Mieszczakowska@inhort.pl


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

 • Opracowywanie nowych technologii przetwarzania owoców i warzyw z zachowaniem jak najwyższej aktywności biologicznej przetworów.
 • Ocena jakości, autentyczności i składu klarownych i mętnych soków owocowych oraz przecierów i nektarów.
 • Ocena sensoryczna owoców, warzyw i ich przetworów. Badania preferencji konsumentów.
 • Technologia produkcji i badanie składu niskokalorycznych przekąsek na bazie suszonych owoców i warzyw.
 • Ocena wartości odżywczej, sensorycznej i biologicznej owoców i warzyw świeżych oraz przetworzonych.
 • Opracowanie i doskonalenie technologii przetwórstwa niektórych gatunków warzyw, m.in. mrożenie grzybów i warzyw, kwaszenie ogórków i kapusty, suszenie warzyw.
 • Wykorzystywanie nowoczesnych technologii przetwórczych do pozyskiwania innowacyjnych produktów z owoców i warzyw.
 • Opracowywanie innowacyjnych produktów, technologii przetwórstwa, weryfikacja założeń technologicznych, nadzór technologiczny.
 • Ekspertyzy dla Krajowej Unii Producentów Soków i indywidualnych producentów w zakresie oceny autentyczności półproduktów i produktów handlowych przemysłu sokowniczego (zgodnie z Kodeksem Praktyki AIJN).


Pracownicy naukowi

 • dr Karolina Celejewska
 • prof. dr hab. Dorota Konopacka
 • dr inż. Justyna Szwejda-Grzybowska
 • dr Anna Wrzodak

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 •  prof. dr hab. Witold Płocharski

Pracownicy techniczni

 • mgr Elżbieta Gędek
 • mgr inż. Paweł Guzik
 • mgr Alina Majka
 • Łukasz Murgrabia
 • Danuta Perzanowska
 • Anna Pęzik
 • Elżbieta Rybka
 • Ewa Ropelewska
 • Magdalena Stokowska
Udostępnij na: