Skip to content

SEKCJA TECHNIKI CHŁODNICZEJ I AUTOMATYKI (STChiA) (SECTION OF COOLING TECHNIQUE AND AUTOMATION)

dr inż. Zbigniew Jóźwiak
tel.: +48 46 834 53 55, +48 46 834 53 95, kom. 511 140 439,
e-mail: Zbigniew.Jozwiak@inhort.pl


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ/DZIAŁALNOŚCI

  • Zapewnienie prawidłowych warunków techniczno-technologicznych do prowadzenia różnorodnych badań przechowalniczych.
  • Nadzór systemów kontrolowanych atmosfer, chłodnictwa i automatyki sterującej.
  • Ocena systemów chłodzenia i automatyki w przechowalnictwie owoców i warzyw.
  • Projektowanie, wykonywanie nietypowych układów z zakresu przechowalnictwa i automatyki sterującej na potrzeby prowadzenia badań w Instytucie Ogrodnictwa-PIB.
  • Upowszechnianie wiedzy z zakresu chłodnictwa i automatyki w przechowalnictwie owoców i warzyw poprzez udział w konferencjach naukowych, spotkaniach sadowniczych oraz publikowanie wyników badań w czasopismach naukowych i popularno-naukowych.
  • Przygotowywanie ekspertyz z zakresu chłodnictwa i automatyki w przechowalnictwie owoców i warzyw.
  • Konsultacje techniczne dla firm z branży przechowalniczej oraz producentów owoców i warzyw.


Główny specjalista

  • dr inż. Zbigniew Jóźwiak

Pracownicy techniczni

  • inż. Karol Fabiszewski
  • Szymon Kwaśniewski
Udostępnij na: