Skip to content

Sekretarz Naukowy

dr hab. Robert Maciorowski
tel.: +48 46 834 52 03, e-mail: Robert.Maciorowski@inhort.pl

ZAKRES PROWADZONYCH DZIAŁAŃ

  • Przygotowywanie planów i sprawozdań merytorycznych z działalności naukowej Instytutu.
  • Przygotowywanie wniosku o finansowanie działalności statutowej Instytutu oraz ankiety jednostki.
  • Opracowywanie założeń i przygotowywanie szczegółowych programów badawczych realizowanych na rzecz ministra nadzorującego.
  • Działania na rzecz wspierania rozwoju kadry naukowej, opiniowanie przygotowywanej dokumentacji awansowej.
  • Organizowanie corocznych seminariów, przyjmowanie nowych tematów i rozliczanie realizowanych tematów badawczych.
  • Nadzór nad działalnością prac wydawniczych w Instytucie.
  • Utrzymywanie stałego kontaktu z odpowiednimi komórkami w jednostkach nadrzędnych w sprawach dotyczących działalności naukowej Instytutu Ogrodnictwa.
Udostępnij na: