Skip to content

Konferencje i szkolenia 2019

Konferencje i Sympozja

Lp.NazwaTermin, miejsceOrganizator
1.Naukowa Konferencja Pszczelarska5-6 marca 2019 r., Kazimierz DolnyInstytut Ogrodnictwa,
Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe
2.Naukowa Konferencja „Nowe patogeny i choroby roślin”16 kwietnia 2019 r., SkierniewiceInstytut Ogrodnictwa, Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne
3.4th International Conference on “Effects of Pre- and Post-harvest Factors on Health Promoting Components and Quality of Horticultural Commodities”June 16-18, 2019
Skierniewice
Research Institute of Horticulture, EUFRIN
4.Konferencja Naukowa “Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”16 października 2019 r., SkierniewiceInstytut Ogrodnictwa
5.Konferencja Upowszechnieniowo-Wdrożeniowa Nauka-Praktyce10 grudnia 2019 r.,
Skierniewice
Instytut Ogrodnictwa

Szkolenia, seminaria

Lp.NazwaTermin, miejsceOrganizator
1.„Uprawa winorośli w Polsce – perspektywy
i zagrożenia”
30 stycznia 2019 r., Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w BoguchwaleInstytut Ogrodnictwa, PODR
(w ramach projektu InnoFruit nr #R004)
2.„Perspektywy produkcji jabłek”6 lutego 2019 r. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w BratoszewicachInstytut Ogrodnictwa, ŁODR
(w ramach projektu InnoFruit nr #R004)
3.„Nowe odmiany jabłoni i metody pielęgnacji gleby w sadzie”22 lutego 2019 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w SandomierzuInstytut Ogrodnictwa, ŚODR
(w ramach projektu InnoFruit nr #R004)
4.„Uprawa drzew owocowych w sadach tradycyjnych i gospodarstwach agroturystycznych”25 lutego 2019 r., Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w BoguchwaleInstytut Ogrodnictwa, PODR
(w ramach projektu InnoFruit nr #R004)
5.Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo27.02.2019 r., Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w MinikowieInstytut Ogrodnictwa (ramach projektu BIOGLEBA)
6.Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo06.03.2019 r., Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w SzepietowieInstytut Ogrodnictwa (ramach projektu BIOGLEBA)
7SPOTKANIE HODOWCÓW MATEK PSZCZELICH6 marca 2019 r., Kazimierz DolnyInstytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego, zadania 4.1, 4.2 i 5.1)
8.Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo19.03.2019 r., Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KarniowicachInstytut Ogrodnictwa (ramach projektu BIOGLEBA)
9.Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo02.04.2019 r., Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w BoguchwaleInstytut Ogrodnictwa (ramach projektu BIOGLEBA)
10.Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo10.04.2019 r., Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w CzęstochowieInstytut Ogrodnictwa (ramach projektu BIOGLEBA)
11.Szkolenie „Projektowanie i wykonywanie dachów zielonych”25 kwietnia 2019 r., SkierniewiceInstytut Ogrodnictwa, firma ZIDA Technologie Dachów Zielonych
12.Szkolenie z zakresu integrowanej produkcji roślin sadowniczych16-17 maja 2019 r., SkierniewiceInstytut Ogrodnictwa
13.Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo29 maja 2019 r., Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w BratoszewicachInstytut Ogrodnictwa (ramach projektu BIOGLEBA)
14.Warsztaty “Zarządzanie glebą w rzędach i międzyrzędziach w ekologicznych sadach jabłoniowych”17 października 2019 r., SkierniewiceInstytut Ogrodnictwa (w ramach projektu DOMINO)
15.Szkolenie „Innowacyjne technologie mikrobiologiczne w uprawie roślin”25 listopada 2019 r., SkierniewiceInstytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego, zadania 3.2, 5.1)
16.Szkolenie „Wytwarzanie elitarnego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych wolnego od wirusów, fitoplazm i wiroidów”26 listopada 2019 r., SkierniewiceInstytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego, zadania 1.3, 2.1,2.3, 5.1)
17.Szkolenie dla pracowników PIORiN „Podstawy diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin”27 listopada 2019 r., SkierniewiceInstytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego, zadania 2.4, 5.1)
18.Szkolenie dla pracowników PIORiN „Podstawy diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin”28 listopada 2019 r., SkierniewiceInstytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego, zadania 2.4, 5.1)
19.Szkolenie dotyczące Integrowanej Ochrony Roślin Ogrodniczych29 listopada 2019 r., SkierniewiceInstytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego, zadania 2.1, 2.2, 2.3, 5.1)
20.Szkolenie „Ekologiczna produkcja ogrodnicza”4 grudnia 2019 r., BratoszewiceInstytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego, zadania 3.4, 5.1)
21.Szkolenie „Zrównoważone nawożenie roślin ogrodniczych i zapobieganie degradacji gleb”6 grudnia 2019 r., SkierniewiceInstytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego, zadania 3.2, 5.1)
22.Szkolenie z korzystania z Internetowej Platformy Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych10 grudnia 2019 r., SkierniewiceInstytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego, zadania 3.1, 5.1)
23.Szkolenie „Rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawach roślin ogrodniczych i poprawie jakości gleby”11 grudnia 2019 r., SkierniewiceInstytut Ogrodnictwa (w ramach Programu Wieloletniego, zadania 3.2, 5.1)

Zobacz także:

Konferencje i szkolenia 2020

Konferencje i szkolenia 2019

Konferencje i szkolenia 2018

Konferencje i szkolenia 2017

Udostępnij na: