Skip to content

Konferencje i szkolenia 2023

Konferencje, szkolenia i inne wydarzenia

Lp.NazwaTermin, miejsceOrganizator
1.Konferencja „Zdrowie w słoiku – przetwarzaj z CPPO”23 lutego 2023 r., Skierniewicew ramach zadań celowych 9.2, 10.1 Instytut Ogrodnictwa – PIB z aktywnym wsparciem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Klastra Polska Natura
2.Warsztaty „Formowanie, cięcie i uprawa winorośli”10 marca 2023 r., Skierniewicew ramach zadania celowego MRiRW nr 10.1 Instytut Ogrodnictwa – PIB
3.60. Naukowa Konferencja Pszczelarska14-15 marca 2023 r., PuławyInstytut Ogrodnictwa – PIB, Zakład Pszczelnictwa w Puławach oraz Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe
4.Szkolenie dla pracowników PIORiN i szkółkarzy „Kwalifikacja polowa szkółek i plantacji matecznych porzeczki, maliny, agrestu i truskawki”11 maja 2023 r., Prusyw ramach zadania celowego MRiRW nr 3.12 Instytut Ogrodnictwa – PIB
5.Szkolenie „Diagnostyka i nawożenie roślin ogrodniczych”16 maja 2023 r., w formule onlinew ramach zadania celowego MRiRW nr 4.1 Instytut Ogrodnictwa – PIB
6.Spotkanie online z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczące negocjacji ze stroną Wietnamską warunków eksportu owoców borówki z Polski26 maja 2023 r., w formule onlinew ramach zadania celowego MRiRW nr 5.1 Instytut Ogrodnictwa – PIB
7.Pokazy i praktyczne prezentacje m.in. na temat nawadniania, ochrony roślin, przechowalnictwa podczas Krajowych Dni Pola Sielinko 20233-5 czerwca 2023 r.w ramach zadania celowego MRiRW nr 10.1 Instytut Ogrodnictwa – PIB dla WODR Poznań
8.Warsztaty w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym w Nowym Dworze –Parceli dla studentów SGGW6 czerwca 2023 r., Nowy Dwór –Parcelaw ramach zadania celowego MRiRW nr 7.1 Instytut Ogrodnictwa – PIB
9.Pokazy i praktyczne prezentacje na temat kodeksu dobrych praktyk wodnych w ogrodnictwie, internetowego systemu wspomagania decyzji w ochronie roślin ogrodniczych HortiOchrona oraz Internatowej Platformy Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych w trakcie trwania Dni Pola PODR, Boguchwała11 czerwca 2023 r., Boguchwaław ramach zadania celowego MRiRW nr 10.1 Instytut Ogrodnictwa – PIB dla PODR Boguchwała
10.XXV Sympozjum Nawadniania Roślin „Nawadnianie roślin w świetle zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – aspekty przyrodniczo-produkcyjne i techniczno-infrastrukturalne”12-15 czerwca 2023 r., Fojutowo (Bory Tucholskie)Politechnika Bydgoska, Instytut Ogrodnictwa – PIB, Burmistrz Miasta Brusy
11.Kick of meeting – projekt LIFE26-27 czerwca 2023 r., OpoleALCOR, Instytut Ogrodnictwa – PIB
12.Szkolenie dla producentów z zakresu ekologicznej produkcji warzyw26-28 czerwca 2023 r., gospodarstwa ekologiczna na Podlasiuw ramach zadania celowego MRiRW nr 7.3 Instytut Ogrodnictwa – PIB
13.Inauguracja działalności Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych29 czerwca 2023 r., SkierniewiceInstytut Ogrodnictwa – PIB
14.Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa – PIB „Innowacyjne technologie przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw”30 czerwca 2023 r., SkierniewiceInstytut Ogrodnictwa – PIB
15.III Warsztaty ekologiczne pod cyklicznym tytułem „Innowacje w ekologicznych uprawach ogrodniczych: Nauka i wiedza w praktyce”25 lipca 2023 r., Skierniewicew ramach projektów ResBerry, Excalibur, BioHortiTech Instytut Ogrodnictwa – PIB
16.Warsztaty o odmianach winorośli i starych odmianach drzew owocowych z kolekcji IO-PIB oraz ich wymaganiach agrotechnicznych27 lipca 2023 r., Skieniewicew ramach zadania celowego MRiRW nr 1.2 Instytut Ogrodnictwa – PIB
17.Warsztaty „Warzywnictwo ekologiczne”31 lipca-04 sierpnia 2023 r., w wybranych, certyfikowanych gospodarstwach ekologicznychInstytut Ogrodnictwa – PIB
18.Warsztaty w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym w Nowym Dworze –Parceli dla sadowników ekologicznych7 sierpnia 2023 r., Nowy Dwór –Parcelaw ramach zadania celowego MRiRW nr 7.1 Instytut Ogrodnictwa – PIB
19.Warsztaty w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym w Nowym Dworze –Parceli dla uczestników Międzynarodowego Spotkania Grupy Roboczej Prunus w ramach EUFRIN30 sierpnia 2023 r., Nowy Dwór –Parcelaw ramach zadania celowego MRiRW nr 7.1 Instytut Ogrodnictwa – PIB
20.EUFRIN PLUM AND PRUNE WORKING GROUP MEETING “Prospects for the production of plums in Europe”29-31 sierpnia 2023 r., SkierniewiceInstytut Ogrodnictwa – PIB
21.Wystawa IO-PIB podczas 45. Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw16-17 września 2023 r., SkierniewiceMiasto Skierniewice, Instytut Ogrodnictwa – PIB
22.Szkolenie dla PIORiN dotyczące interpretacji wyników badań pozostałości środków ochrony roślinwrzesień 2023 r, Skierniewice, onlinew ramach zadania celowego MRiRW nr 6.6 Instytut Ogrodnictwa – PIB
23.2 szkolenia dla pracowników OSCh-R w zakresie racjonalnego nawożenia i racjonalnej gospodarki nawozowej oraz wapnowania gleb w sadachwrzesień, październik, stacjonarne lub onlinew ramach zadania celowego MRiRW nr 4.1 Instytut Ogrodnictwa – PIB
24.Warsztaty dla producentów, doradców i studentów z zakresu stosowania mikrobiologicznych preparatów w produkcji ogrodniczej. Prezentacja wyników projektu BioHortiTechpaździernik, Skierniewice, onlinew ramach projektu BioHortiTech Instytut Ogrodnictwa – PIB
25.Seminarium międzynarodowe upowszechniające wynik projektu QualityBerry „Improving plant quality and economy for a more sustainable and efficient berry production” („Poprawa jakości roślin i ekonomii w celu bardziej zrównoważonej i wydajnej produkcji owoców jagodowych” − NOR/POLNOR/QualityBerry/0014/2019)październik, Skierniewice, w formule hybrydowejInstytut Ogrodnictwa – PIB
26.2 szkolenia dotyczące praktycznego korzystania z Internetowej Platformy Wspomagania Decyzji Nawodnieniowychpaździernik/I połowa listopadaw ramach zadania celowego MRiRW nr 4.2 Instytut Ogrodnictwa – PIB
27.2 szkolenia dla inspektorów podmiotów certyfikujących w systemie Integrowanej Produkcji Roślin dotyczące nowych metodyk przygotowanych w 2022 r. dla roślin warzywnych i sadowniczychpaździernik/I połowa listopadaw ramach zadania celowego MRiRW nr 6.3 Instytut Ogrodnictwa – PIB
28.Szkolenie dla doradców w zakresie korzystania z listy Technik Ograniczających Znoszenie (TOZ) i metod ograniczania znoszeniaIV kwartał 2023 r.w ramach zadania celowego MRiRW nr 6.7 Instytut Ogrodnictwa – PIB
29.2 szkolenia przedstawicieli służb nadzorujących badanie sprzętu ochrony roślin (pracownicy PIORiN)IV kwartał 2023 r.w ramach zadania celowego MRiRW nr 6.7 Instytut Ogrodnictwa – PIB
30.Szkolenie dla nauczycieli szkół rolniczych, w szczególności prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślinIV kwartał 2023 r.w ramach zadania celowego MRiRW nr 6.7 Instytut Ogrodnictwa – PIB
31.Konferencja upowszechnieniowo-wdrożeniowej „Nauka-Praktyce”listopad 2023 r., Skierniewicew ramach zadania celowego MRiRW nr 10.1 Instytut Ogrodnictwa – PIB
32.Seminarium zdawczo-odbiorczego dla wszystkich osób uczestniczących w realizacji zadań obszaru 1. „Ochrona roślinnych zasobów genowych roślin ogrodniczych”I dekada grudnia 2023 r., Skierniewicew ramach zadania celowego MRiRW nr 1.1 Instytut Ogrodnictwa – PIB
33.Warsztaty pokazowe dotyczące działania suszarki niskoemisyjnejlistopad/grudzień 2023 r., Skierniewicew ramach zadania celowego MRiRW nr 11.4 Instytut Ogrodnictwa – PIB
34.Organizacja lub współorganizacja spotkania międzynarodowego w odniesieniu do badań i innowacji w obszarze agroekologii, w tym bionawożenia w uprawach roślin i bioremediacji gleborganizowane na wniosek MRiRWw ramach zadania celowego MRiRW nr 10.2 Instytut Ogrodnictwa – PIB

Dokładne terminy szkoleń organizowanych w ramach realizacji zdań celowych i projektów prowadzonych w naszej jednostce będą na bieżąco podawane na stronie Instytut Ogrodnictwa – PIB

Udostępnij na: