Skip to content

Pracownica IO-PIB stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej

Niezwykle miło jest mi poinformować, że Pani Aleksandra Splitt zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Pszczelnictwa, Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego, doktorantka Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w ramach Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (prowadzonego przez Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN) – została wybrana do Programu Grantowego Fundacji Kościuszkowskiej.

Pani A. Splitt otrzyma finansowanie 3-miesięcznego pobytu na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis w roku akademickim 2021/2022 w celu realizacji projektu zatytułowanego: „On bees’ trail in the urban jungle”. Projekt ten poszerzy wiedzę na temat wpływu urbanizacji na populacje dzikich pszczół. Pani Splitt będzie poszukiwała miejsc, w których pszczoły zakładają gniazda w mieście i postara się stworzyć katalog, który w przyszłości może posłużyć lepszemu planowaniu zagospodarowania przestrzeni miejskiej w sposób przyjazny dla owadów zapylających.

Nagroda została przyznana dzięki hojnym datkom osób, które podzielają misję Fundacji Kościuszkowskiej (https://kfpoland.org/Exchange-to-U-S-PL), jaką jest wspieranie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Fundacja Kościuszkowska powstała w 1925 roku i od prawie stu lat przyznaje stypendia naukowcom z Polski i USA, upamiętniając postać Tadeusza Kościuszki ‒ wybitnego generała, powstańca, bohatera dwóch narodów. W ramach stypendium polscy naukowcy, wykładowcy, specjaliści i artyści mogą prowadzić badania oraz realizować projekty w najlepszych instytucjach w Stanach Zjednoczonych.

Warto zauważyć, że to kolejny sukces Pani Aleksandry Splitt. Niedawno informowałam o tym, że Pani A. Splitt otrzymała również stypendium w Programie Fulbright Junior Research Award na realizację projektu zatytułowanego “Cross-continent study on pollinating solitary bees along the urbanization gradient”. Zaplanowane badania dotyczyć będą wybranych aspektów biologii gatunku pszczół z rodzaju Osmia w Polsce i USA.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: